Oude Trambaan/ verleende omgevingsvergunning

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Bekendmakingen » Oude Trambaan/ verleende omgevingsvergunning

Oude Trambaan/ verleende omgevingsvergunning

Kappen 1 boom Betula pendula. Tot 8 november 2013 is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen.

Tegen een verleende vergunning kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de vergunning een rechtsmiddel (bezwaar/ beroep) worden ingediend. Voor de rechtsmiddelenclausule verwijzen wij u naar de betreffende vergunning. Wanneer u bezwaar of beroep heeft ingesteld, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) om de uitvoering op te schorten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwtoezicht, telefoonnummer 0475-359257. Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien bij het omgevingsloket in het Stadskantoor.

Bekendmaking d.d. 26 september 2013

  • Oude Trambaan (t.o. garage Boy Heynen) te Herten: kappen 1 boom Betula pendula, vergunningnr. Z050AAC1B96 voor de activiteit(en):
    - kappen houtopstand (verordening): kappen 1 boom Betula pendula.

 Tot 8 november 2013 is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen.

Publicatiedatum 8-10-2013
Type omgevingsvergunning
Publicatieblad Gemeentepagina Trompetter
Einddatum publicatie 8-11-2013
Postcode 6049