Afval en milieu

U bevindt zich hier: Home » Ondernemer » Afval en milieu

Afval en milieu

Hieronder vindt u enkele zaken m.b.t. afval en milieubeheer.

Bedrijfsafval

Bedrijven zijn verplicht zelf zorg te dragen voor de (gescheiden) inzameling van hun afval. Kleinere bedrijven, waarvan het afval vergelijkbaar is met dat van een huishouden, kunnen op verzoek gedeeltelijk ‘meeliften’ met de gemeentelijke inzameling. Zij kunnen hun restafval laten ophalen met behulp van een zogenaamde monobak

Geluidshinder, Wabo en Barim

Het beheersen van de geluidhinder vindt plaats door het stellen en handhaven van regels en het saneren van ongewenste situaties. Voor vrijwel alle bedrijfsmatige activiteiten waarbij geluid wordt geproduceerd (in bijvoorbeeld industrie of horeca) zijn regels van toepassing in het kader van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) of het Barim (Besluit algemene regels voor inrichingen milieubeheer)..