Overlegorganen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Overlegorganen

Overlegorganen

De overlegorganen hebben tot taak maatschappelijke organisaties overleg te laten plegen over het beleidsterrein waarvoor zij zijn ingesteld, ten dienste van de beleidsvoorbereiding.

Dit is vastgesteld in de regeling overlegorganen (Kijk hier voor het reglement overlegorganen in PDF-formaat).
De gemeente Roermond kent de volgende overlegorganen:

Overlegplatform economische zaken en toerisme - OPET

Overleg over economische aangelegenheden in een zo breed mogelijk spectrum. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.
Tel.: 14 0475.

Emancipatieraad

Overleg over gemeentelijk beleid vanuit emancipatieoogpunt. Leden zijn vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat afdeling Welzijn.
Tel.: 14 0475.

Overlegorgaan Gehandicapten Platform Roermond - GPR

Overleg over zaken betreffende gehandicapten in het algemeen en de WVG in het bijzonder. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Welzijn.
Tel.: 14 0475.

Werkgroep marktaangelegenheden

Overleg over aangelegenheden betreffende de markt. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte.
Tel.: 14 0475.

Roermonds Natuur- en milieuoverleg

Overleg met vertegenwoordigers van milieu-groepen, beheerders van groen/ water, hengelsportverenigingen en wildbeheerseenheden. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling.
Tel.: 14 0475.

Seniorenraad

Overleg over het ouderenbeleid. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Welzijn, tel.: 14 0475.
De Seniorenraad heeft een eigen website: www.seniorenraadroermond.nl

Overlegorgaan voor de sport

Overleg over het sportbeleid. Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Welzijn.
Tel.: 14 0475.