Werken bij onze gemeente

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Werken bij onze gemeente

Werken bij onze gemeente

Roermond is een stad vol ambitie. Het stadsbestuur en medewerkers werken slagvaardig samen aan een gezonde toekomst van de stad.

Of het nu gaat om de kwaliteit van wonen en werken of de verbetering van wegen en fietspaden, of om de versterking van Roermond als centrum voor de omliggende gemeenten. De toekomst van Roermond vraagt om een gezamenlijke aanpak waarin stadsbestuur, medewerkers en inwoners samenwerken. Met open oog voor wat in de straat en de wijk gebeurt.

Ook kijkt de gemeente Roermond slagvaardig naar haar eigen organisatie. We durven ons een spiegel voor te houden. Kritisch naar jezelf kijken, om zo jezelf telkens weer te verbeteren. Achterover leunen past niet bij ons. We zijn er trots op om voor en in Roermond te werken. Juist daarom durven we onze organisatie op punten te verbeteren, zodat we investeren in de stad, maar ook in onszelf!

Deel je deze ambitie, dan is werken in Roermond wellicht de volgende stap in je loopbaan.

De gemeente Roermond maakt deel uit van het samenwerkingsverband Banenpleinlimburg van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de Veiligheidsregio Limburg Noord. Informatie over vacatures, stageplekken en solliciteren bij de gemeente Roermond vindt u op de website www.banenpleinlimburg.nl.

Actuele vacatures