Afdeling Beheer Openbare Ruimte

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afdelingen » Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Hoofd: Johan van Herten

Taken:

 • Maken van beheersplannen voor onderhoud van wegen, riolering, groenvoorzieningen, verkeersvoorzieningen e.d.; 
 • Afsluiten van onderhoudscontracten met aannemers; 
 • Toezicht houden op de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden; 
 • Klachten aannemen en afhandelen; 
 • Verrichten van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden; 
 • Behandelen van aanvragen voor ontheffingen en vergunningen met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimten zoals bijv. parkeerontheffingen/ -vergunningen, kapvergunningen etc.; 
 • Het behandelen van aanvragen t.b.v. uitritten, rioolaansluitingen, inzamelmiddelen voor huishoudelijk afval en k.w.d.-containers etc.; 
 • Markt- en havenaangelegenheden, toewijzen standplaatsen, kermissen;
 • Algemene milieubeleidsontwikkeling en -coördinatie; 
 • Afval: beleidsontwikkeling en -uitvoering op het gebied van afvalpreventie, (gescheiden) inzameling en verwijdering van afval, bevorderen van hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen; 
 • Onderhoud aan wegen en groenvoorzieningen;
 • Natuur en Milieu Educatie;
 • Gladheidbestrijding;
 • Onderhoud en inspectie bomen; 
 • Ongediertebestrijding; 
 • Onderhoud en inspectie kolken; 
 • Machinaal vegen wegen.