Afdeling Bouwtoezicht

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afdelingen » Afdeling Bouwtoezicht

Afdeling Bouwtoezicht

Hoofd: Pieta Tops

Taken:

  • Verlenen van vergunningen en toezicht houden op de uitvoering ervan op het gebied van bouwen, slopen, reclames, terrassen en gebruik gemeentegrond; 
  • Ontwikkelen van beleid op het gebied van architectuur, duurzaam bouwen, reclame, handhaving; 
  • Opsporen en tegengaan van illegale bouw, reclamevoering en gebruik gemeentegrond; 
  • Vervaardigen van overzichten en statistieken van gebouwen; 
  • Vergunningverlening en -handhaving in het kader van de Wet milieubeheer;
  • Dienstverlening aan de regiogemeenten bij diverse milieutaken.