Afdeling Cultuur

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afdelingen » Afdeling Cultuur

Afdeling Cultuur

Hoofd: Jack Mestrom

Taken:

  • Beheren van de historische archieven van de stad Roermond en de bij Roermond behorende voormalige gemeenten Maasniel, Herten en Swalmen;
  • Beheren van de historische archieven van de voormalige gemeenten Haelen, Hunsel, Roggel en Neer en Heythuysen, welke gemeenten momenteel de gemeente Leudal vormen;
  • Verwerven en beheren van particuliere archieven van instellingen die van belang zijn (geweest) voor de geschiedenis van de stad (kerken, verenigingen, bedrijven, stichtingen, huizen en personen);
  • Beheren van een beeldcollectie (80.000 foto's, kaarten en prenten etc.), een krantencollectie (vanaf 1856) alsmede een historische bibliotheek (14.500 banden);
  • Registreren en conserveren van archeologische vondsten.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van musea en het adviseren over de beeldende kunsten; 
  • Beheren en exploiteren van het Cuypershuis en Historiehuis.