Afdeling Plannen en Projecten

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afdelingen » Afdeling Plannen en Projecten

Afdeling Plannen en Projecten

Hoofd: José Korteland

Taken:

 • Begeleiden van stadsontwikkelingsprojecten; 
 • Opstellen van bestemmingsplannen;
 • Ontwerpen van stedenbouwkundige en inrichtingsplannen;
 • Maken van exploitatieberekeningen;
 • Samenwerkings- en realiseringsovereenkomsten met marktpartijen; 
 • Stadsvernieuwing in wijken; 
 • Uitvoeren subsidieregelingen voor stadsvernieuwing, woningbouw en monumenten; 
 • Opstellen gemeentelijke monumentenlijst; 
 • Straatnaamgeving en huisnummering;
 • Geluid: beleidsontwikkeling en -uitvoering in het kader van o.a. vergunningverlening, handhaving, zonebeheer, bestemmingsplannen, bouwplannen en verkeerslawaai; 
 • Bodem: beleidsontwikkeling en -uitvoering in het kader van o.a. bodembeheer, bestemmingsplannen, bouwvergunningen, grond- transacties, civieltechnische werken; 
 • Dienstverlening aan de regiogemeenten bij diverse milieutaken.