Afdeling Sociale Zaken

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afdelingen » Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken

Hoofd: John van den Berg

Taken:

Uitvoering van de volgende wetten, voorzieningen en regelingen:

Inkomen:

 • Wet werk en bijstand (WWB)
 • Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)
 • Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Voorzieningen:

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Leerlingenvervoer
 • Bijzondere bijstand en andere financiële bijdragen
 • Bijdrage maatschappelijke participatie
 • Langdurigheidstoeslag
 • Schuldhulpverlening

Reïntegratie:

 • Reintegratie van werkzoekenden.
 • Productiehuis

Inburgering:

 • Wet inburgering (Wi)

Educatie:

 • Leerplichtwet
 • Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten

Cliëntenparticipatie:

 • Cliëntenraad WWB en WIJ
 • Cliëntenplatform Wmo