Afdeling Sport en Bewegen

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afdelingen » Afdeling Sport en Bewegen

Afdeling Sport en Bewegen

Hoofd: Jack Mestrom

Taken:

Algemeen:

 • beheren en exploiteren van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties.
 • het uitvoeren van sport- en accommodatiebeleid.
 • informatie verstrekken aan burgers en verenigingen over de gemeentelijke sportaccommodaties en de mogelijkheden van sporten & bewegen in de gemeente Roermond: 1 loket sport.

Zwembad de Roerdomp:

 • organiseren van activiteiten, zoals zwemlessen voor kinderen, volwassenen en senioren en het houden van kinderfeestjes.
 • het verstrekken van informatie op de gemeentelijke internetsite, zoals de openingstijden binnen- en buitenzwembad.

Sporthallen & Sportvelden:

 • verwerken van de aanvragen van verhuringen van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties.
 • het beheren en onderhouden van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties.

Sportservice Roermond:

 • activiteiten organiseren zoals sportbuurtwerk (sport- en spelinstuif, voetbalinstuif, schoolvakantieactiviteiten, zomeravondsportactiviteiten alle voor jeugd van 6 t/m 13 jaar), schoolsport (inzet van vakleerkrachten op 14 Roermondse basisscholen, organisatie schoolsport olympiade, handbal, volleybal en voetbaltoernooi voor het basisonderwijs en een basketbal en volleybaltoernooi voor het voorgezet onderwijs) en seniorensport (meer bewegen voor ouderenactiviteiten zoals gym, line-dance, volksdans en nordic walking ).
 • sportverenigingen ondersteunen op allerlei gebieden.
 • jaarlijkse uitgave van de sportinformatiegids.
 • ondersteuning van de Stichting Sportraad Roermond bij het organiseren van jaarlijks sportgala. 
 • Buurt Onderwijs Sport (BOS-)projecten in de wijken Donderberg, de Kemp/Kitskensberg en 't Veld, worden samen met de partners Stichting Wel.kom, GGD en het onderwijs (onder de naam GO4ward) activiteiten georganiseerd voor jeugd en jongeren van 4 t/m 19 jaar.
 • gehandicaptensportactiviteiten organiseren 3 á 4 per jaar voor jeugd van 6 t/m 16 jaar
 • spel-o-theek: uitleen van sport- en spelmaterialen aan verenigingen en particulieren.
 • Informatie en afhandeling 'verklaring omtrent het gedrag' van nieuwe vrijwilligers.