Afdeling Stadstoezicht

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afdelingen » Afdeling Stadstoezicht

Afdeling Stadstoezicht

Hoofd: Bert van Dijk

Bij de afdeling Stadstoezicht zijn ondergebracht de Medewerkers Toezicht en Veiligheid, de Toezichthouders/ Buitengewoon Opsporingsambtenaren (met opsporingsbevoegdheid), de beheerders van de rijwielstalling en de medewerkers beheer en onderhoud betaalapparatuur. Ook de voorziening "veiligheidsloket" is ondergebracht bij de afdeling Stadstoezicht. Doel van Stadstoezicht is het leveren van een actieve bijdrage aan en het bevorderen van de leefbaarheid en (sociale) veiligheid in de openbare ruimte van de gemeente Roermond.

Taken:

 • Het bewaren en registreren van gevonden fietsen/bromfietsen;
 • Het verrichten van toezicht en controle op parkeergedrag alsmede rijgedrag van diverse weggebruikers; 
 • Het beheren en onderhouden van betaalapparatuur; 
 • Het verrichten van preventieve snelheidsmetingen (inzet snelheidsindicatiemeter); 
 • Controle op het (gescheiden) aanbieden van huishoudelijk afval; 
 • Controle op verwijderen van andere afvalstoffen in het publieke domein;
 • Controle uitlaten honden (aanlijnplicht en opruimplicht van hondenpoep); 
 • Controle bijzondere wetten en verordeningen (o.a. APV); 
 • Verlenen van hulp/assistentie en/of het inroepen van hulp van derden (politie, brandweer, ambulance etc.);
 • Beheren van de openbare rijwielstalling;
 • Toezicht houden op en aan de Maasplassen;
 • Participatie wijkspreekuur in alle wijken en kernen;
 • Regelen van verkeer bij intensieve verkeersstromen die tot verstopping (kunnen) leiden;
 • Begeleiding van evenementen in de stad.

Handige links