Afdeling Stedelijke Ontwikkeling

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afdelingen » Afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Hoofd: José Korteland

Taken:

  • Structuurvisies voor stedelijke ontwikkeling;
  • Opstellen van woningbehoeftenprognose en woningbouwplanning;
  • Economisch beleid en dienstverlening op gebied van kantoren, detailhandel en toerisme;
  • Maken van verkeersplannen en planning van openbaar vervoer;
  • Beleidsvorming op het gebied van landschap, groenvoorzieningen, energie en natuurontwikkeling;