Afdeling Welzijn

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afdelingen » Afdeling Welzijn

Afdeling Welzijn

Hoofd: Janneke van Happen

Taken:

Het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het gebied van:

  • Kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk, wijkbeheer, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, welzijnsontwikkeling, vrijwilligerswerk; 
  • Volksgezondheid; 
  • Werk, inkomen en zorg.
  • Onderwijs, volwasseneneducatie, leerplicht; 
  • Amateurkunst, professionele podiumkunsten, kunstzinnige vorming en bibliotheekwerk; 
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van sport en recreatie; 
  • Subsidiëren van sportverenigingen.