Afdeling Strategie en Bestuur

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Afdelingen » Afdeling Strategie en Bestuur

Afdeling Strategie en Bestuur

Hoofd: Sandra Franssen

Taken:

  • Het adviseren over de koers / concernstrategie (het centrale doel, de identiteit, het profiel en de kerntaken, daarbij inspelend op ontwikkelingen van en binnen de samenleving en de overheid) alsmede over de (boven)regionale samenwerking en andere relaties en netwerken (public affairs).
  • Het adviseren over de concern-communicatie en de communicatie met inwoners, externe partners en andere overheden (inclusief het woordvoerderschap van het college en de af-zonderlijke leden). 
  • Het ondersteunen en faciliteren van het college van burgemeester en wethouders alsmede de ondersteuning van de burgemeester bij de uitvoering en verantwoording van zijn  rijkstaken. Daarnaast: het adviseren van de collegeleden vanuit een politiek bestuurlijke context, klachtencoördinatie en het fungeren als aanspreekpunt voor koninklijke onderscheidingen, ontvangsten en jumelages.
  • Het adviseren over de fysieke rampenbestrijding en coördineren van het team bevolkingszorg bij calamiteiten en (grootschalige) incidenten. 
  • Programmamanagement en coördinatie van het integraal veiligheidsbeleid, aanpak van veel voorkomende criminaliteit, aansturing Lokaal Interventieteam (Taskforce Overbewoning), projectleiderschap van diverse projecten op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrijding, zoals drugsoverlast, criminele jeugdgroep en cameratoezicht. Preventieprojecten gericht op het voorkomen van criminaliteit en de coördinatie van de Veiligheidsmonitor. 
  • Regisseren van het proces wijkgericht werken in alle wijken van Roermond, waaronder het aansturen van de diverse wijkteams, het wijkontwikkelingsplan Donderberg en het Dorpsplan Swalmen en overige wijkplannen en – wijkagenda’s. 
  • Uitvoeren van bijzondere wetten, waaronder de Drank- en horecawet en de Wet op de Kansspelen, uitvoeren Damoclesbeleid (handhaving drugsoverlast, hennepteelt en coffeeshops) en de vergunningen voor evenementen.