De gemeentesecretaris

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur, staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de schakel tussen het college van Burgemeester en Wethouders en het ambtelijk apparaat.

Gemeentesecretaris Han Geraedts

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college van B&W.

Sinds 1 oktober 2011 is de heer Han Geraedts gemeentesecretaris van de gemeente Roermond.

Nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS).
  • Voorzitter Kring van gemeentesecretarissen Noord- en Midden-Limburg.
  • Lid provinciale werkgroep Integriteit Limburg.
  • Co√∂rdinerend gemeentesecretaris Samenwerking Midden-Limburg (SML).