Externe Veiligheid

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Externe Veiligheid

Externe Veiligheid

Externe Veiligheid (EV) gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. De uitvoering van het externe veiligheidsbeleid is een taak van vooral gemeenten, veiligheidsregio’s (voornamelijk de regionale brandweer) en provincies.