Begroting 2018

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Beleidsdocumenten en regelgeving » Begroting 2018

Begroting 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een sluitende meerjarenbegroting voorgelegd. De woonlasten voor de inwoners blijven laag, net als vorig jaar.

2018 is de eerste begroting waarin de Toekomstvisie Roermond 2030 een prominente plek inneemt als nieuw overkoepelend beleidskader voor de toekomst van onze stad. En het is de laatste begroting in deze bestuursperiode.

Begrotingsbehandeling in raadsvergadering op 9 november

Begrotingspagina in Via Roermond

In Via Roermond heeft het college van B&W bij monde van elke portefeuillehouder aangegeven wat in zijn of haar portefeuille de belangrijkste zaken zijn, die in 2018 een rol spelen.

 

Begroting 2018