Strategische Visie Roermond 2020

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Beleidsdocumenten en regelgeving » Strategische Visie Roermond 2020

Strategische Visie Roermond 2020

Veel plannen die Roermond voor ogen had met de toekomstvisie uit 1998 zijn gerealiseerd. In 2008 is daarom een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente Roermond ontwikkeld.

Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben hiervoor belangrijke bouwstenen aangedragen. De Strategische Visie Roermond 2020 is inmiddels gereed, en hieronder beschikbaar: