Coalitieakkoord 2018-2022: Roermond maken we samen!

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Coalitieakkoord 2018-2022: Roermond maken we samen!

Coalitieakkoord 2018-2022: Roermond maken we samen!

“Mensen maken onze stad” is de titel van het coalitieakkoord 2014-2018 . De zeven coalitiepartners hebben gekozen voor de accenten ‘de wijk als bindmiddel’, ‘duurzaam en innovatief’, ‘samenwerking’ en ‘financieel degelijk en evenwichtig’ die als een rode draad door het akkoord lopen.

Na een constructieve periode van overleg tussen de beoogde coalitiepartners is donderdag 17 mei 2018 het nieuwe coalitieakkoord van de Gemeente Roermond gepresenteerd. De titel van het akkoord is “Roermond maken we samen” en is ondertekend door vier partijen: GroenLinks, CDA, Demokraten Swalmen en D66.

Het coalitieakkoord geeft op hoofdlijnen weer wat partijen de komende vier jaar samen met burgers, organisaties, ondernemers en de gemeenteraad willen bereiken.