Pilot blurring binnenstad Roermond

U bevindt zich hier: Home » Ondernemer » Binnenstad » Pilot blurring

Pilot blurring binnenstad Roermond

Hieronder vindt u informatie over de Pilot blurring.

Winkelstraten veranderen. Er wordt steeds meer ingezet op “belevingseconomie”. Een belangrijke marktontwikkeling is het principe van blurring. Blurring houdt in branchevervaging. Hierbij gaat het al lang niet meer alleen om verbreding van het assortiment, maar overstijgt het functies. Een cadeauwinkel verkoopt koffie en gebak, een modezaak schenkt een kopje koffie of een glaasje bubbels etc. Het fenomeen branchevervaging past binnen de belevingseconomie en kan om die reden de binnenstad versterken.

In het Ruimtelijk Detailhandelsbeleid (2015) staat dat binnen kaders nieuwe initiatieven op het gebied van blurring mogelijk moeten zijn, waarbij de hoofdfunctie behouden moet blijven. Het doel van het beleid is om door middel van concrete projecten een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige stad. De pilot Blurring is zo'n project. De pilot maakt het exploiteren van innovatieve initiatieven mogelijk die een mix laten zien tussen horeca en detailhandel en daarmee bijdragen aan een krachtige centrumfunctie.

Wie kan meedoen?
Ondernemers met een horecazaak of detailhandelszaak (dienstverlening valt hier niet onder) gevestigd in het kernwinkelgebied en omliggende straten (kaart pilot gebied) kunnen meedoen aan de pilot. Voor de pilot blurring zijn heldere kaders vastgesteld. De pilot is alleen van toepassing op initiatieven waarbij alcohol wordt geschonken. Initiatieven waarbij geen alcohol wordt geschonken juichen wij toe; voor deze initiatieven geldt dat die vaak al mogelijk zijn of zijn te maken. 

Wij vragen van de deelnemende ondernemers gedurende de pilot in principe geen (wijziging van de) horecavergunning, maar de deelnemers moeten wel voldoen aan enkele voorwaarden. De pilot eindigt op 1 juli 2019.

Via de pilot wordt onderzocht of er voor de lange(re) termijn versterking en verbetering van de beleving in de binnenstad optreedt en voor de korte(re) termijn inzicht ontstaat of, en zo ja onder welke voorwaarden, blurring in Roermond definitief mogelijk is of kan worden gemaakt.

Heeft u vragen over de pilot, dan kunt u ons bereiken per email, of tel: 14 0475.
Klik hier voor de beleidsregel 'pilot blurring'
Klik hier voor deelname aan de pilot.
Klik hier voor de voorwaarden van de pilot.