Caroluskapel

U bevindt zich hier: Home » Bezoeker » Cultuur en Historie » Monumenten in Roermond » Caroluskapel

Caroluskapel

Elk jaar bezoeken tienduizenden belangstellenden de Roermondse binnenstadskerken, te weten de Kathedraal, de Munsterkerk en de Caroluskapel. De Caroluskapel is van 1 april tot en met 1 november iedere woensdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 14 tot 17 uur voor bezoek geopend. De geschiedenis gaat terug tot 1398 en de voorgeschiedenis zelfs tot 1372.

Het bouwwerk werd als Mariakapel geschonken en gebouwd door ridder Werner van Swalmen op de hoek van de Swalmerstraat en de Bethlehemstraat. In 1398 ontstond hier een karthuis, een klooster met twee kapellen en een aantal cellen voor de kloosterlingen. Ridder Werner van Swalmen had de grond geschonken, en zoveel meer erbij, dat de kloosterlingen deze voor hun levensonderhoud konden beakkeren. De kartuizers-priesters en broeders hielden zich bezig met gebed en arbeid, die zij zowel in strikte eenzaamheid als in gemeenschap beoefenden.

Sedert 1398 zou de Roermondse karthuis een bewogen toekomst tegemoet gaan. Zij was de thuisbasis van de beroemde Dionysus de Kartuizer (1402 - 1471), een geleerde en denker die als raadgever van vorsten, bisschoppen, abten en andere machtigen een Europese vermaardheid kreeg. Bij twee grote stadsbranden in 1554 en 1665 werd de karthuis verwoest en ook weer opgebouwd en ook bij de aardbeving van 1992 werd zij behoorlijk geraakt. In 1572, bij de verovering van Roermond vermoordden de Geuzen twaalf kartuizers en een wereldgeestelijke op een gruwelijke manier door hen met sabels en lansen te doorboren of hen met schoppen de hersenen in te slaan. Men spreekt van de Martelaren van Roermond. In 1783 werd de karthuis op last van de Habsburgse keizer Jozef II opgeheven. Kort daarna kwamen er de zusters Norbertinessen vanuit Houthem-St. Gerlach, maar die werden in 1797 door de Fransen verjaagd. In 1841 vestigde bisschop Paredis er zijn Groot Seminarie tot 1968. In 1984 startte een grote restauratie. De gebouwen boden de Rijksgebouwendienst enige tijd onderkomen, maar dienen nu als kantoorruimte voor verschillende diensten van het Bisdom Roermond.

De lange geschiedenis heeft in de Caroluskapel vele schatten van kunst en cultuur nagelaten. Zij is een van de weinige godshuizen in Nederland met een rococoplafond en Robastelly orgel uit 1760/63. In de reliekenkasten die in de muren zijn uitgekapt rusten de relieken van de Martelaren van Roermond. De schedel van Dionysius de Kartuizer wordt bewaard in een houten kistje. Vanaf de 19de eeuw hebben de Roermondse kunstenaars en kunstateliers voor de Caroluskapel gewerkt. Frans Nicolas maakte de kruisweg. Zijn kleinzoon, de vermaarde Joep Nicolas, de beglazing boven het hoofdaltaar. Het altaar werd vervaardigd door het atelier J. Oor en verder is er werk te zien van de ateliers Cuypers-Stoltzenberg, Germanus-Baart en van A. Windhausen. Het geeft allemaal een idee van de potentie van het kunstzinnige en schoonheidslievende Roermond uit de voorbije tijd. Ook de zusters Norbetinessen brachten uit Houtem-St. Gerlach mooie dingen mee, onder andere een biechtstoel in RĂ©gencestijl. Parallel aan de Jacobuskapel ligt de broederskapel met als opmerkelijkste kunstobject een wandschildering, Het Laatste Oordeel uit het begin van de 16e eeuw.

Al met al biedt de Caroluskapel een plaats van schoonheid in een serene rust, zoals men die maar zelden aantreft. Een plaats om te genieten van devotie en schoonheidszin uit het verleden. Door de inbreng van Roermondse geest en handen zo Roermonds als maar kan.

De Caroluskapel ligt aan de Swalmerstraat 100 en is bereikbaar door de grote poort. Er is parkeergelegenheid en volop fietsenstalling naast de kapel. Tot 1 november is het gebouw elke woensdag-, donderdag- en zaterdagmiddag van 14 tot 17 uur voor bezoek geopend. De entree is gratis.

Deze middag verzorgen leden van het St. Christoffelgilde rondleidingen door het geschiedenisrijke bouwwerk met zijn grote en kleine kapel, de kloostergang, de tuinen en het aangrenzende stadspark. Voor scholen zijn er overigens speciale rondleidingen mogelijk. Rondleidingen zijn ook op andere dagen mogelijk. Als u een rondleiding wenst maakt u dan vooraf een afspraak met het Sint Christoffelgilde.

  • Dhr. H. Valentijn (0475) 532813.
  • Mw. M. Jeurissen (0475) 331455.