St. Christoffelkathedraal

U bevindt zich hier: Home » Bezoeker » Cultuur en Historie » Monumenten in Roermond » St. Christoffelkathedraal

St. Christoffelkathedraal

Roermond is sinds 1559 bisschopsstad. In de kathedraal staat de zetel (cathedra) van de bisschop van Roermond. Toen er in de 16e eeuw een nieuw bisdom in deze contreien moest komen werd er voor Roermond gekozen en niet voor het voor de hand liggende Maastricht. Maastricht had ruzie met het nabij gelegen Luik in welk van de twee steden het kathedrale kapittel moest komen. Roermond was de lachende derde. In het verleden was Roermond hoofdstad geweest van het Overkwartier Gelre en bovendien had de stad een fikse stadsbrand achter de rug. De bisschopszetel was een welkome impuls voor de stad.

Bisschopsgraven

Bisschop Lindanus werd in 1557 de eerste bisschop van het bisdom Roermond.
Van alle, tot op heden 23 Roermondse bisschoppen, liggen er slechts drie begraven in de kerk zelf. Enkelen werden begraven in destijds belangrijkere bisdommen als Antwerpen en Gent.
Mrg. Paredis en zijn opvolgers liggen begraven in de bisschoppelijke grafkapel op het kerkhof nabij de Kapel in t' Zand (het Oude Kerkhof).

Het huidige bisdom Roermond is één van de zeven bisdommen in Nederland. De grenzen van het bisdom lopen gelijk met die van de provincie Limburg.

St. Christoffel

De oudste resten van bewoning in Roermond zijn gevonden aan Buitenop, aan de voet van de huidige kathedraaltoren. Rond 1200 werd er steeds meer bij gebouwd en werd er op deze plek de eerste parochiekerk gebouwd met St. Christoffel als patroonheilige.
Christoffel was een reus die volgens de legende bijna bezweek toen hij het Christuskind over een rivier droeg. Christoffel is nog steeds de patroon heilige van de stad. In de volksmond wordt hij "Sjtuf" genoemd.
Een grote goude beeltenis van st. Christoffel met het Jezuskind op zijn schouder siert de spits van de kathedraaltoren.

Stadswallen en Rattentoren

In deze roerige tijden moest Roermond zich, net als veel andere steden, bescherming tegen agressors van buiten de stad. Daarom werd er een vestingmuur met wallen aangelegd, compleet met poorten en torens. De naast de kathedraal gelegen Rattentoren is hier een overblijfsel van. In de Rattentoren is nu het poppentheater de Klaproos gevestigd. In de zomermaanden is de toren gratis te bezoeken van 14 tot 16 uur.
Voor meer informatie: www.rattentoren.remunj.nl

De bouw van de kathedraal

De oorspronkelijke parochiekerk kwam buiten de vestingsmuren te liggen. Daarom werd er besloten om binnen de muren een nieuwe, grotere kerk te bouwen. De bouw van de nieuwe kerk, in laat-gotische stijl, begon omstreeks 1410.
Oorspronkelijk werd de kerk gebouwd in de vorm van een Grieks kruis met vier armen van gelijke lengten. In de loop der eeuwen werd de kerk vele malen uitgebreid tot haar huidige vorm: een vijfbeukige basicaalschip met ingebouwde westtoren. In de 16e eeuw heeft men van de hele kerk een hallenkerk willen maken door de drie evenhoge koren ook in de beuken door te trekken. Dat is nog het beste te zien in het oostelijke transept.

Oorlog en blikseminslag

Door de strategische ligging werden de kerk en toren vele malen verwoest. Maar ook door blikseminslag en storm moest de kerk het regelmatig ontgelden.
Zo moest de kerk onder andere de volgende rampen doorstaan:

  • 1554 - stadbrand
  • 1556 - beeldenstorm
  • 1572 - plundering door de troepen van Willem van Oranje
  • 1591 - instorting van het gewelf
  • 1614 - stormschade
  • 1921 - torenspits stort in tijdens storm
  • 1945 - bombardementen
  • 1992 - aardbeving

Bovendien brande de toren enkele male volledig uit na bliksem inslagen.
De zwaarste verwoesting had de kerk te verduren op 28 februari 1945. De Duitsers bliezen de toren op om te voorkomen dat Engelse troepen deze konden gebruiken als uitkijkpost. De kerk bleef achter als een ruine. Eén dag later werd Roermond bevrijd.
Pas in 1957 was de herbouw van de kerk voltooid.

Kunstwerken

De kerk kent vele kunstwerken en historisch belangrijke voorwerpen. De twee belangrijkste zijn het Sacramentsaltaar en de preekstoel.

Het grote Sacramentsaltaar werd in 1593 vervaardigd door Peter van Aecken. Het is gemaakt van natuursteen in Renaissance-stijl. In het met drie torens getooide altaar wordt het Heilig Sacrament bewaard.
Het bronzen kruis in de nis van het altaar werd gemaakt van een stuk klok en omgesmolten resten van het beeld van Christoffel dat op de toren stond toen in 1892 de bliksem insloeg. De klokken en het beeld smolten in de brand die toe onstond.

Het meest indrukwekkende kunstwerk in de kerk is ongetwijfeld de preekstoel. Dit houtsnijwerk werd in de jaren 1725-1732 door Petrus Vinck vervaardigd. Ook de biechtstoelen in de kerk zijn van zijn hand.

Een bezoek meer dan waard

De kathedraal van Roermond is een kerk met een bewogen geschiedenis en bijzondere kunstschatten. Vol van culturele en gelovige erfgoeden een bezoek meer dan waard.
De kathedraal is van dinsdag tot en met zondag dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur (op maandagen gesloten). 

www.kathedraal-roermond.nl