Horecabedrijven

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Geluidshinder » Horecabedrijven

Horecabedrijven

Roermond wil zich profileren als bruisende toeristische stad met een regionale uitstraling en een vriendelijk ondernemersklimaat. Een belangrijke invulling hieraan wordt geleverd door de horecaondernemers door het organiseren van activiteiten. Op deze pagina vindt u informatie over de ontheffingsmogelijkheden van de geluidgrenswaarden voor horeca-ondernemers.

Inleiding

Roermond wil zich profileren als bruisende toeristische stad met een regionale uitstraling en een vriendelijk ondernemersklimaat. Een belangrijke invulling hieraan wordt geleverd door de horecaondernemers door het organiseren van activiteiten. Het huidige stelsel van regels biedt echter de horecaondernemers onvoldoende ruimte om de gewenste bruisende activiteiten te kunnen organiseren en is daarom dan ook aan herziening toe. Met name de regels omtrent het beperken van geluidshinder zorgen voor te grote belemmeringen. Door het ontbreken van voldoende geluidsgeïsoleerde horeca-accommodaties zijn er weinig horecagelegenheden binnen Roermond waarbinnen de gewenste festiviteiten kunnen worden gehouden. Hierdoor wordt de realisatie van de doelstelling Roermond bruisende stad gefrustreerd. Reden waarom de gemeenteraad de balans tussen Roermond als bruisende stad én de geluidsbescherming van de inwoners opnieuw heeft ingesteld. Dit instellen van de nieuwe balans vindt dan plaats door het opnemen van gewijzigde regels in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Een samenvatting van de regels is hieronder opgenomen

Individuele ontheffingsdagen

Een horeca-exploitant heeft de mogelijkheid om op jaarbasis voor 8 dagen gebruik te maken van een ontheffing van de geluidsgrenswaarden. Al deze ontheffingsdagen worden de individuele ontheffingsdagen genoemd.

Collectieve ontheffingsdagen

Behalve individuele ontheffingsdagen kan een horeca-exploitant ook gebruik maken van 12 collectieve ontheffingsdagen. Dit zijn ontheffingsdagen die alleen gelden tijdens collectieve festiviteiten, denk hierbij aan de carnaval, de kermissen, de Dweijelavond, de Sjoemelmert enzovoort. Deze collectieve festiviteiten worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Zij bepalen of een collectieve festiviteit voldoende toevoegt aan de doelstelling Roermond als bruisende stad.

Eindtijdstip

Voor de collectieve en individuele ontheffingsdagen wordt het eindtijdstip regulier gelijkgesteld aan het sluitingstijdstip van het horecabedrijf in het kader van de Drank- en horecavergunning, waarbij dan wel geldt dat vanaf één uur voor het eindtijdstip het geluidsniveau wordt afgebouwd tot het geluidsniveau dat geldt voor de reguliere activiteiten. Indien een collectieve festiviteit samenvalt met een evenement dat dan wordt het eindtijdstip hierop afgestemd.

Vervangende geluidgrenswaarden

Bij een individuele ontheffing worden de geluidsgrenswaarden aan de gevel van een woning van derden of andere geluidsgevoelige bestemming gesteld tot:

  • 75 dB(A) in de periode van 07.00 tot 19.00;
  • 70 dB(A) in de periode van 19.00 tot 23.00;
  • 65 dB(A) in de periode van 23.00 tot 07.00.

Bij een individuele ontheffing worden de geluidgrenswaarden binnen in een verblijfsruimte van derden of andere inpandige geluidsgevoelige bestemming gesteld tot:

  • 55 dB(A) in de periode van 07.00 tot 19.00;
  • 50 dB(A) in de periode van 19.00 tot 23.00;
  • 45 dB(A) in de periode van 23.00 tot 07.00.

De geluidsgrenswaarde bij een collectieve festiviteit worden per festiviteit bepaald zodanig dat deze, afhankelijk van de gewenste vorm, zowel binnen als buiten de bestaande lokaliteiten kan plaatsvinden.

Melden

Voordat gebruik kan worden gemaakt van een ontheffingsmogelijkheid moet de horeca-exploitant dit van te voren melden. Dit geldt voor zowel de incidentele als collectieve ontheffingsdagen. De melding wordt gebruikt om belanghebbenden te informeren en het aantal gebruikte ontheffingsmogelijkheden te registreren. Deze meldingen zijn voor iedereen te raadplegen via het internet.

Standaard regels

Opgemerkt wordt dat de regelgeving voor reguliere activiteiten niet wordt gewijzigd. Dus behoudens de ontheffingsdagen dient een horeca-exploitant zich te houden aan de strenge standaard geluidgrenswaarden.

Handhaving

Ten aanzien van de handhaving van de regels wordt nog opgemerkt dat bij constatering van een overtreding alleen direct wordt opgetreden indien het horecabedrijf aanleiding heeft gegeven tot het melden van klachten door omwonenden. Klachten worden serieus genomen, maar moeten ook serieus zijn. Het belang van de klager wordt getoetst en de anonimiteit wordt gewaarborgd als de klager dat wenst. Indien er geen klachten gemeld zijn en een overschrijding van de regels wordt geconstateerd dan wordt de horecaondernemer alleen geattendeerd op de overschrijding en worden er geen bestuursrechtelijke dwangmiddelen toegepast.