Stadsplattegrond uit 1671 geplaatst bij historische Visserstoren

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Nieuwsberichten van het gemeentearchief » Stadsplattegrond uit 1671 geplaatst bij historische Visserstoren

Stadsplattegrond uit 1671 geplaatst bij historische Visserstoren

De Gemeente Roermond heeft bij de Visserstoren op de Roerkade een informatiebord geplaatst met daarop een kaart uit 1671, die het middeleeuwse Roermond in vogelvlucht laat zien. De stadsplattegrond laat goed zien hoe de Visserstoren deel uitmaakt van de stadsomwalling van de oude binnenstad.

Visserstoren

“Het plaatsen van deze kaart is het voorlopig sluitstuk van de eerste fase herinrichting singelring. Alleen de Minderbroederssingel, het Zwartbroekplein met aansluitend een deel van de  Willem II Singel moeten nog worden heringericht. De huidige singelring volgt het patroon van de (voormalige) grachten die gedempt zijn. Bij de Visserstoren is de ondergronds aanwezige stadsmuur in geel in de bestrating te zien. Ook op de Roersingel bij het Roercenter is het verloop van de stadsmuur terug te zien in de gele bestrating” zegt wethouder Raja Fick.

 De Visserstoren stamt vermoedelijk uit de late 14e eeuw. Stadsmuur en kademuur komen hier bij elkaar. Lang is gedacht dat de oude Visserstoren zich achter de kademuur, geheel ondergronds, zou bevinden. Bij de renovatie in 2012 werd duidelijk dat de buitenste rij natuurstenen blokken de originele buitenkant van de stadswal zijn. De renovatie van de toren was onderdeel van de Reconstructie Roerkade\Roersingel, fase 4 van de Reconstructie singelring.  De renovatie is uitgevoerd van februari tot en met april 2012 in samenhang met het verlagen van de ernaast gelegen kademuur om wateroverlast te voorkomen. Bij deze werkzaamheden zijn de natuurstenenblokken genummerd om het terugzetten zo zuiver mogelijk te houden.

In 2004 kocht het Stedelijk Museum Roermond, de voorloper van het Cuypershuis,  bij een galerie in Milaan een unieke stadsplattegrond van Roermond uit 1671. De bekende kaartenmaker Herman Janssens maakte de kaart in opdracht van het toenmalige Roermondse stadsbestuur. De kaart geeft aan welk gedeelte van de stad door de tweede stadsbrand van 31 mei 1665 is getroffen. Huizen en gebouwen met blauwe daken ontkwamen aan de stadsbrand. Huizen met rode daken werden verwoest, maar waren inmiddels weer opgebouwd. Daarnaast zien we nog braakliggende straatgedeelten. De plattegrond, een aquarel, is de meeste gedetailleerde kaart van de middeleeuwse bebouwing. Een aantal grotere gebouwen, zoals bijvoorbeeld de Munsterkerk, de Kathedraal of het Kartuizerklooster, zijn bovendien weergegeven zoals ze er daadwerkelijk uitzagen. De tekening toont verder een aantal poelen die dienden als waterreservoir. Het water uit de poelen werd gebruikt als ergens brand uitbrak.