Zoeken in de bestanden van het gemeentearchief

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » zoeken

Zoeken in de bestanden van het gemeentearchief

Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Roermond met 2.5 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met kaarten, tekeningen, prenten, een bibliotheek en omvangrijke kranten- en fotoarchieven. Wij bewaren de archieven van de stedelijke overheid en van particuliere instellingen en bedrijven die iets met Roermond te maken hebben. We maken de archieven toegankelijk zodat iedereen de documenten kan raadplegen. Alle kennis over de stad Roermond die in de archieven te vinden is brengen we naar buiten in publicaties, tentoonstellingen en allerlei evenementen.

Deur archief

Maak hieronder een keuze en begin aan uw zoektocht.

 • Archieven en collectie
  Zoeken in toegangen van de archieven en collecties.
 • Beeldbank Roermond
  Hier vindt u de Beeldbank van het gemeentearchief Roermond met historische kaarten en afbeeldingen.
 • Bibliotheek
  Hier kunt u zoeken in de bibliotheek van het gemeentearchief Roermond waarvan de oudste boeken uit de 16e eeuw stammen.
 • Genealogische bronnen gemeentearchief
  Hier zullen de digitale bronnen met betrekking tot stamboomonderzoek worden geplaatst. Momenteel worden de bevolkingsregisters gedigitaliseerd. U kunt al via de archieven en collecties zoeken in de bidprentjes en notariële archieven.
 • Open data
  Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen. Bij overheden gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die bekostigd is uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak en gratis hergebruikt mag worden. Open data zijn computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden zodat derden deze gemakkelijk kunnen hergebruiken.
  Open data zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers of individuele stamboomonderzoekers. Met behulp van open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.     

  Zijn er voorwaarden verbonden aan open data?
  Personen en organisaties kunnen de open data van Gemeentearchief Roermond vrijelijk gebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden. Wel moeten enkele spelregels gerespecteerd worden. Voor de gegevens die momenteel beschikbaar zijn geldt de licentie CC0 (no rights reserved), dat wil zeggen dat iedereen de gegevens vrij mag gebruiken zonder toestemming te vragen. Bronvermelding is niet nodig.
  Hoe kan ik open data downloaden?
  Voor het verstrekken van de open data maken wij gebruik van open standaarden:
  EAD voor archieftoegangen
  A2A voor nadere toegangen met persoonsgegevens
  Op onze open data downloadpagina kunt u de data sets downloaden.
  Let op: er geldt een beperking van 100 datasets per minuut.

  Hoe opent u Open Data bestanden in UTF-8 formaat met een editor?
  De A2A-bestanden zijn gecodeerd als UTF-8 bestanden. Veel editors openen zogenaamde tekstbestanden niet standaard als UTF-8 gecodeerd. Gebeurt dit niet goed dan treed er een fout op met zogenaamde diakrieten. We adviseren daarom om een editor te gebruiken die met UTF-8 kan werken én om binnen die editor expliciet aan te geven dat u een UTF-8 bestand opent/gaat bewerken. In de populaire Notepad++ editor gaat dat bijvoorbeeld als volgt.

 • Krantencollectie
  De op het Gemeentearchief beheerde historische regionale kranten vormen een waardevolle bron voor onze kennis over het verleden, in het bijzonder de historie van de gemeente Roermond en Midden-Limburg.
  Krantencollectie op Archieven.nl
  Krantencollectie oude verwijzing
 • Stamboom krantencollectie archief Roermond
  Stamboom van de historische kranten op het Gemeentearchief aanwezig. De volgende negentiende en twintigste-eeuwse kranten worden bewaard op het Gemeentearchief Roermond: De Roermondenaar, De Volksvriend, Het Nieuwsblad van Roermond, De Maas en Roerbode, De Nieuwe Koerier, De Nieuwe Koerier/Maas en Roerbode, De Limburger/ Maas en Roerbode, Het Limburgs Dagblad, Orchidée, Weekend-Orchidée en De Maas en Roerpost.
 • Regesten
  De archiefbewaarplaats. In een geconditioneerde ruimte van het Gemeentearchief Roermond, officieel geheten “archiefbewaarplaats”, is veel informatie aanwezig die betrekking heeft op de geschiedenis van Roermond, zijn burgers en zijn omgeving. Wat betreft de geschreven of gedrukte informatie is dat in de vorm van charters (op perkament geschreven oorkonden), andere handschriften, boeken, tijdschriften en losse artikelen. Deze informatie maakt een belangrijk deel uit van de ca. 14.000 titels die in de archiefbewaarplaats zijn opgeslagen.
 • Bevolkingsregister 
  Bevolkingsregister van Roermond 1850 - 1939
 • Cuypershuis Collectie Online
  De collectie van het Cuypershuis maakt samen met de collectie van het Historiehuis en de collectie Beeldende kunst deel uit van collectie van de Gemeente Roermond. Al deze collecties zijn in één database beschreven en zijn online te raadplegen.
 • Stichting Louis Raemaekers  
  Archiefstukken beschikbaar gesteld door Stichting Louis Raemaekers
 • Spiegel van Roermond uitgaven
  Hier vind u de inhoudsopgaven van de Spiegel van Roermond vanaf de eerste jaargang 1993.
 • Stukken over Roermond in Brussel
  Het Algemeen Rijksarchief in Brussel bewaart veel stukken uit de geschiedenis van Roermond in de Spaanse en Oostenrijkse tijd, waaronder:
  Chambres des comptes de Flandre et de Brabant:
  · inv.nr. 2747/49 Jésuites de Ruremonde
  · inv.nrs. 3036/2-4 en 3037 Officiers de justice - Écoutête de Ruremonde (1633-1793)
  · inv.nr. 3455 Aides et subsides incl. les acquits des jésuites du collège de Ruremonde (1778-1783) (zie ook inv.nr. 2648)
  · inv.nr. 3760 Confiscations en Gueldre - Quartier de Ruremonde (1673-1678)
  · inv.nrs. 4609-4618bis Droits d’entrée, de sortie et de transit dans département et bureau particulier de Ruremonde (1731-1793)
  · inv.nrs.: 4772-4790 Droits d’entrée, de sortie et de transit dans département et bureau particulier de Ruremonde (1667-1682)
  · inv.nr. 4867 Droits de passeports levés à l’occasion des guerres avec la France: Ruremonde (1677)
  · inv.nr. 5206bis Garnison (Armée de terre) - Payement des troupes en garnison à Ruremonde - Jan Coolen (1789-1790)
  · inv.nr. 5253 (1716-1731) Artillerie et Munitions de guerre/Ruremunde (dit archiefbestand zou onvindbaar zijn)
  · inv.nrs. 5410-5412 Fortifications et bâtiments militaires (1673/1674, 1739/1741, 1784-1793)
  · inv.nrs. 6079-6904 Caisse provinciale de Gueldre à Ruremonde (1786-1795), waaronder
  · inv.nr. 6707 Magasin du gouvernement à Ruremonde (1716-1731) en
  · inv.nr. 6730 Acquits, Acquits du compte des receveurs des domaines de Virton, Carignan, Maroilles et Ruremonde (1583-1586)
  Contadorie et Pagadorie des Finances:
  · vooral inv.nr. 438 Roermond (1647-1748)

  Raad van State en Audiëntie:
  · inv.nr. 2711 (15) met gegevens over o.a. de gouverneurs van de stad Roermond (1606-1743)

  Kaarten en plannen in handschrift:
  · tientallen kaarten, plattegronden en enkele bouwtekeningen

  Archief Overschie de Neereyssche:
  · vooral inv.nr. 841 (cartularium van de voogden van Roermond)


 • Oorlogsdagboeken Roermond
  Het Gemeentearchief Roermond heeft 75 Roermondse oorlogsdagboeken op internet gepubliceerd. Deze zijn digitaal te doorbladeren op de website van het gemeentearchief en het Geheugen van Nederland.
 • Joodse bronnen
  Bronnen met betrekking tot de Joodse geschiedenis tussen de Maas en Rijn in kaart gebracht.Onder leiding van het Gemeentearchief Roermond zijn alle bronnen die betrekking hebben op de geschiedenis van de joden in de Euroregio Rijn-Maas-Noord, in kaart gebracht. Het project is onderdeel van een grensoverschrijdend Interreg III-project. Dat project zal een vervolg krijgen in een Interreg IV-project dat tot doel heeft het vestigen van een Joods historisch documentatiecentrum in de synagoge te Roermond.
 • Devotie- of votieftegels in de processiegang
  De processiegang is gelegen tussen de kerk en het voormalige klooster van de paters Redemptoristen. De wanden van deze gang zijn bijna volledig betegeld met bruingele votieftegels. De oudste tegels dateren van 1927. In dat jaar hebben de paters Redemptoristen besloten om uniformiteit aan te brengen in de vorm van votiefgeschenken. Voor 1927 hingen er in de processiegang en in de kerk rond 1500 ex voto’s.


 • Archieven gemeente Leudal.
  Het betreft hier de inventarissen van de de archieven van de voormalige gemeenten die in Leudal zijn opgegaan en wel in willekeurige volgorde: Haelen, Neer, Roggel, Heythuysen, Baexem, Grathem, Horn, Buggenum, Nunhem, Ittervoort en Neeritter.
 • Archieven gemeente Roerdalen
  Het betreft hier de inventarissen van de de archieven van de voormalige gemeenten die in Roerdalen zijn opgegaan en wel in willekeurige volgorde: Ambt Montfort, Posterholt, Sint Odiliënberg, Vlodrop, Melick en Herkenbosch.