Joodse bronnen

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » zoeken » Joodse bronnen

Joodse bronnen

Bronnen met betrekking tot de joodse geschiedenis tussen de Maas en Rijn in kaart gebracht.

Onder leiding van het Gemeentearchief Roermond zijn alle bronnen die betrekking hebben op de geschiedenis van de joden in de Euroregio Rijn-Maas-Noord in kaart gebracht. Het project is onderdeel van een grensoverschrijdend Interreg III-project. Dat project zal een vervolg krijgen in een Interreg IV-project dat tot doel heeft het vestigen van een joods historisch documentatiecentrum in de synagoge te Roermond.

Joodse bronnen

advertentie D. Egger
Advertentie Daniel Egger c. 1925

Grensregio


De grens tussen Nederland en Duitsland, tussen Limburg en Noordrijn-Westfalen, bestaat pas betrekkelijk kort. Pas in 1867, na het uiteenvallen van de Duitse Bond in 1866, werd het toenmalige hertogdom Limburg definitief een Nederlandse provincie. Voorheen was de grens tussen Limburg en Duitsland (toen Pruisen geheten) grotendeels vastgesteld na het Congres van Wenen in 1815. Veel joden hadden een mobiel beroep en trokken van stad tot stad. Over het algemeen waren ze arm en trokken naar gebieden waar ze een bestaan konden of probeerden op te bouwen. Lukte dit niet dan trokken ze verder. Onderzoekers die de joodse geschiedenis in deze regio bestuderen, zullen dus de grens over moeten. Dit geldt overigens ook voor veel geschiedvorsers die geïnteresseerd zijn in de regionale geschiedenis van Noord- en Midden-Limburg.