Stamboom krantencollectie archief Roermond

U bevindt zich hier: Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » zoeken » stamboom kranten

Stamboom krantencollectie archief Roermond

Stamboom van de historische kranten op het Gemeentearchief aanwezig. De volgende negentiende en twintigste-eeuwse kranten worden bewaard op het Gemeentearchief Roermond: De Roermondenaar, De Volksvriend, Het Nieuwsblad van Roermond, De Maas en Roerbode, De Nieuwe Koerier, De Nieuwe Koerier/Maas en Roerbode, De Limburger/ Maas en Roerbode, Het Limburgs Dagblad, Orchidée, Weekend-Orchidée en De Maas en Roerpost.

De kranten tot en met 1936 zijn gedigitaliseerd en via de website te raadplegen. De kranten over de periode 1937 tot 2000 zijn door middel van microfiches te doorzoeken. In de loop van 2009 zal de krantencollectie over de periode 1937 -1971 volledig gedigitaliseerd worden. Deze worden dan ter beschikking gesteld op de studiezaal van het gemeentearchief en niet op internet in verband met auteursrechten.

De eerste drie kranten hebben slechts een relatief kort leven geleid. De Roermondenaar werd in 1856 opgericht, maar moest haar persen in 1858 reeds stopzetten. In 1907 volgde een tweede poging, die tot 1920 kon worden volgehouden. De Volksvriend werd- in 1859 opgericht en bleef bestaan tot 1893. Het Nieuwsblad van Roermond onderging eenzelfde lot, opgericht in 1876 en beëindigd in 1879.

De kranten Maas en Roerbode, Nieuwe Koerier, Nieuwe Koerier/Maas en Roerbode, De Limburger/Maas en Roerbode en het Limburgs Dagblad hebben het veel langer volgehouden. Hun geschiedenis is door naamsveranderingen en fusies vrij gecompliceerd. Om deze ondoorzichtige situatie te verhelderen is hieronder een overzicht opgenomen. Dit overzicht werpt enig licht op een verwarrend stukje persgeschiedenis.

De kranten Orchidée en Weekend-Orchidée hebben wederom slechts kort bestaan. Ze werden opgericht in 1970 door A. Poell, maar in 1972 werd de uitgave al weer stopgezet. De jongste krant die het Gemeentearchief bezit, het weekblad Maas en Roerpost, werd in 1971 als reactie op de fusie van de Maas en Roerbode en De Nieuwe Limburger opgericht. Door het wegvallen van de Maas en Roerbode was er namelijk geen specifiek Roermondse krant meer over.

Maas en Roerbode

1856 : oprichting Maas en Roerbode in Roermond.
1904 : Maas en Roerbode gaat samen met Nieuwe Koerier en wordt Nieuwe Koerier/Maas en Roerbode.
1904-1944 : Nieuwe Koerier/Maas en Roerbode tot september 1944. Daarna tot maart 1945 geen uitgaven meer. Opheffing wegens collaboratie. Voortzetting in Maas en Roerbode.
1945-1971 : Maas en Roerbode.
1971 : Maas en Roerbode gaat samen met De Nieuwe Limburger en wordt De Limburger/Maas en Roerbode.
1971-heden : De Limburger/Maas en Roerbode.
Nieuwe Koerier

1888 : oprichting Nieuwe Koerier in Roermond.
1904 : Nieuwe Koerier gaat samen met Maas en Roerbode en wordt Nieuwe Koerier/Maas en Roerbode.
1904-1944 : Nieuwe Koerier/Maas en Roerbode tot september 1944. Daarna tot maart 1945 geen uitgaven meer. Opheffing wegens collaboratie. Voortzetting in Maas en Roerbode.
1945-1971 : Maas en Roerbode.
1971 : Maas en Roerbode gaat samen met De Nieuwe Limburger en wordt De Limburger/Maas en Roerbode.
1971-heden : De Limburger/Maas en Roerbode.
De Limburger/Maas en Roerbode

1846 : Weekblad van Heerlen, later Limburger Koerier.
1901 : Ruzie binnen Limburger Koerier. Er ontstaan vervolgens twee uitgaven: De Nieuwe Limburger Koerier in Heerlen (zie Limburgs Dagblad) en de Limburger Koerier in Maastricht.
1901-1944 : Limburger Koerier in Maastricht. Eind 1944 wegens collaboratie opgeheven. Voortzetting vindt plaats in Veritas.
1944-1945 : Veritas. In 1945 opgeheven en voortgezet als Gazet van Limburg
1945-1955 : Gazet van Limburg. In 1955 opgeheven en voortgezet als De Nieuwe Limburger.
1971 : De Nieuwe Limburger gaat samen met de Maas en Roerbode en wordt De Limburger/Maas en Roerbode.
1971-heden : De Limburger/Maas en Roerbode.
Limburgs Dagblad

1846 : Weekblad van Heerlen, later Limburger Koerier.
1901 : Ruzie binnen Limburger Koerier. Er ontstaan vervolgens twee uitgaven:
Limburger Koerier in Maastricht (zie De Limburger/Maas en Roerbode)
en De nieuwe Limburger Koerier in Heerlen.
1901-1919 : De Nieuwe Limburger Koerier in Heerlen.
1919 : De Nieuwe Limburger Koerier gaat samen met De Limburger (een : kleine krant uit Sittard, niet te verwarren met de huidige : Limburger/Maas en Roerbode) en wordt het Limburgs Dagblad.
1919-1943 : Limburgs Dagblad. In januari 1943 krijgt het Limburgs Dagblad van de Duitsers geen papier meer. De Duitsers wilden slechts een krant in Zuid-Limburg en hadden meer vertrouwen in de Limburger Koerier uit Maastricht.
1944-heden : Vanaf september 1944 tot heden het Limburgs Dagblad.
De Roermondenaar

De Roermondenaar; nieuws- en advertentieblad voor stad en land. Drukkerij Timmermans, Roermond, 1856-1858.

Jrg. 1 (1856) 52 nummers.
Jrg. 2 (1857) 52 nummers.
Jrg. 3 (1858) 26 nummers.
N.B.:

bij jaargang 1 eerst proefnummer, eerste reguliere nummer op 5-1-1856. 
het laatste nummer van jaargang 3 verscheen op 26-6-1858.
De Roermondenaar

De Roermondenaar; blad gewijd aan de belangen van Roermond en omstreken. Drukkerij Reijners, Roermond, 1907-1920.

Jrg. 1 (1907/1908), nrs. 1 -35 Jrg. 8 (1914/1915), nrs. 413-465
Jrg. 2 (1908/1909), nrs. 36 -87 Jrg. 9 (1915/1916), nrs. 466-490
Jrg. 3 (1909/1910), nrs. 88 -139 Jrg. 10 (1916/1917), nrs. 491-557
Jrg. 4 (1910/1911), nrs. 140-224 Jrg. 11(1917/1918), nrs. 558-597
Jrg. 5 (1911/1912), nrs. 225-306 Jrg. 12(1918/1919), nrs. 598-606
Jrg. 6 (1912/1913), nrs. 307-360 Jrg. 13(1919/1920), nrs. 607-624
Jrg. 7 (1913/1914), nrs. 361-412
N.B.:

bij jaargang 5 ontbreekt het eerste blad van nummer 254 en nummer 268 ontbreekt helemaal.
jaargang 11 werd in 1917/1918 gedrukt als jaargang 12. Dit is een vergissing van de krantenredactie.
naamsverandering: vanaf nummer 13 gaat de krant De Roermondenaar; onafhankelijk blad voor de provincie Limburg heten.
naamsverandering: vanaf nummer 24 gaat de krant De Roermondenaar (Limburg's Belang); onafhankelijk weekblad voor de provincie Limburg heten.
naamsverandering: vanaf nummer 272 gaat de krant Limburg's Belang (De Roermondenaar); politiek weekblad voor het Zuiden heten.
naamsverandering: vanaf nummer 550 gaat de krant Limburg's Belang; De Roermondenaar heten.
De Volksvriend

De Volksvriend : weekblad van Roermond. Drukkerij Raemakers, Roermond, 1859-1893.

Jrg. 1 (1859), 14 nummers
Jrg. 2 (1860), 52 nummers
Jrg. 3 (1861), 52 nummers
Jrg. 4 (1862), 52 nummers
Jrg. 5 (1863), 52 nummers
Jrg. 6 (1864), 52 nummers
Jrg. 7 (1865), 52 nummers
Jrg. 8 (1866), 52 nummers
Jrg. 9 (1867), 52 nummers
Jrg. 10 (1868), 52 nummers
Jrg. 11 (1869), 26 nummers
Jrg. 12 (1870), 53 nummers
Jrg. 13 (1871), 52 nummers
Jrg. 14 (1872), 52 nummers
Jrg. 15 (1873), 52 nummers
Jrg. 16 (1874), 52 nummers
Jrg. 17 (1875), 52 nummers
Jrg. 18 (1876), 53 nummers
Jrg. 19 (1877), 52 nummers
Jrg. 20 (1878), 52 nummers
Jrg. 21 (1879), 52 nummers
Jrg. 22 (1880), 52 nummers
Jrg. 23 (1881), 52 nummers
Jrg. 24 (1882), 52 nummers
Jrg. 25 (1883), 52 nummers
Jrg. 26 (1884), 52 nummers
N.B.:

bij jaargang 1 eerst proefnummer; eerste reguliere nummer op 1-10-1859.
bij jaargang 11 ontbreken de nummers van juli tot en met december.
De Volksvriend is verschenen tot 24-6-1893 (zie K. Romen, Opkomst der drukkunst in de stad Roermond, Sittard, 1905). De jaargangen van 1885 tot 1893 zijn echter niet aanwezig.
Nieuwsblad van Roermond

Drukkerij Lockum, Roermond, 1876-1879,

Jrg. 1 (1876), 105 nummers.
Jrg. 2 (1877), 103 nummers.
Jrg. 3 (1878), 103 nummers.
Jrg. 4 (1879), 103 nummers.
N.B.: - bij jaargang 1 eerst vier proefnummers (1875); eerste reguliere nummer op 1-1-1876. - bij jaargang 3 ontbreken de nummers 1 en 2.

Maas- en Roerbode

Nieuwsblad. Drukkerij Romen, Roermond, 1856-1904. Jrg. 1-49 (1856-1904).

N.B.: de nummers 1-11 van jaargang 1 verschenen onder de titel: nieuwsblad van de stad en van het district Roermond. Nummer 1 van jaargang 1860 ontbreekt en is waarschijnlijk nooit verschenen.
Naamsverandering: vanaf nummer 27 van jaargang 1869 heet de krant Maas- en Roerbode; nieuws- en advertentieblad. Op 29 september 1904 stopt Maas-en Roerbode en gaat op in Nieuwe Koerier. Op 1 oktober 1904 verschijnt eerste nummer van Nieuwe Koerier/Maas- en Roerbode.

De nieuwe Koerier

De nieuwe Koerier; Provinciale en Roermondsche Courant. Drukkerij Van der Marck, Roermond, 1888-1904. Jrg. 1-17 (1888-1904).

N.B.: Bij jaargang 1 eerst vier proefnummers; eerste reguliere nummer op 3-1-1888. Bij jaargang 1 (1888) ontbreken de nummers 59 en 130. Jaargang 3 (1890) ontbreekt in zijn geheel.
Naamsverandering: vanaf 1891 heet de krant De nieuwe Koerier; Provinciale Limburgsche Courant.

bij jaargang 4 (1891) ontbreken de nummers 2, 3, 6, 26, 59, 74, 77, 109 en 1
jaargang 5 (1892) ontbreekt in zijn geheel.
bij jaargang 6 (1893) ontbreken de nummers 56 (2e blad), 86 en 122 tot 142.
bij jaargang 7 (1894) ontbreken de nummers 17, 78 (2e blad) en 118.
bij jaargang 8 (1895) ontbreken de nummers 1, 2, 23, 26-36 en 140 (1e blad).
bij jaargang 9 (1896) ontbreken de nummers 33, 43 (1e blad), 49 (2e blad), 60, 65, 84 en 120.
bij jaargang 10 (18970 ontbreken de nummers 3, 6 (1e blad), 7 (2e blad), 35 (2e blad) en 43.
bij jaargang 11 (1898) ontbreken de nummers 23 (2e blad), 26, 39, 40, 44 (2e blad), 45, 62, 66, 76, 80, 90, 91, 143, 144 en 147.
bij jaargang: 12 (1899) ontbreken de nummers 2, 11, 21-, 41 (2e blad) ,48, 70, 102, 103 (2e blad), 114, 116, 117, 121 en/142 (1e blad).
bij jaargang 13 (1900) ontbreken de nummers 3, 4, 17 (1e blad), 31, 44, 47, 49, 50, 56, 60, 62, 63, 116 (1e blad) en 126.
bij jaargang 14 (1901) ontbreken de nummers 127 en 128.
bij jaargang 15 (1902) ontbreekt nummer 27.
jaargang 17 (1904) ontbreekt tot 1 oktober in zijn geheel.
op 1 oktober 1904 verschijnt eerste nummer van Nieuwe Koerier/ Maas- en Roerbode.
De nieuwe Koerier/Maas- en Roerbode

De nieuwe Koerier; Maas- en Roerbode; Provinciale Limburgsche Courant. Roermondsche Stoomdrukkerij, Roermond, 1904-1944. Jrg. 17-57 (1904-1944).

N.B.:

eerste nummer verschijnt op 1 oktober 1904.
naamsverandering: vanaf 23 december 1937 heet de krant De nieuwe Koerier; Maas- en Roerbode; dagblad voor Limburg en Oostelijk Noord-Brabant.
naamsverandering: vanaf 5 september 1944 heet de krant De nieuwe Koerier; Maas- en Roerbode.
op 11 september 1944 verschijnt het laatste nummer van de Nieuwe Koerier; Maas- en Roerbode.
Maas- en Roerbode

Drukkerij Van den Berg, Helmond, 15 januari tot 9 maart 1945. Vanaf 10 maart 1945 drukkerij Limburgia Pers, Roermond, 1945-1971.

Jrg. 1-26 (1945-1971)
N.B : - eerste nummer verschijnt op 15 januari 1945.
de nummers 1 tot 39 (15 januari-28 februari) van de jaargang 1945 ontbreken,
nummer 106 (21 mei) van de jaargang 1945 ontbreekt eveneens.
naamsverandering: vanaf 22 mei 1945 heet de krant Maas- en Roerbode; dagblad voor Midden Limburg.
op 30 september 1971 verschijnt laatste nummer van Maas- en Roerbode. De Maas- en Roerbode fuseert met De Nieuwe Limburger en wordt De Limburger/Maas- en Roerbode
De Limburger/Maas- en Roerbode

Drukkerij Limburgia Pers, Roermond, 1971-heden.


Jrg. 1971-heden.
N.B.: - het eerste nummer verschijnt op 1 oktober 1971.
Limburgs Daqblad

Limburgs Dagblad voor Roermond en Omstreken. Drukkerij Limburgs dagblad, Heerlen, 1971-heden. Jrg. 1971-heden.

N.B.:

het eerste nummer van deze midden-Limburgse editie 2-10-1971.
de jaargangen 1972 tot en met 1983 zijn niet aanwezig
Qrchidée

Orchidée; stadsblad voor Roermond en Omstreken. Drukkerij Poell, Roermond, 1970-1972.

Jrg. 1-2 (1970-1972).
N.B.: - bij jaargang 1 (1970/1971) ontbreekt nummer 48.
bij jaargang 2 (1971/1972) ontbreken de nummers 6, 25 en 43.
het eerste nummer verschijnt op 3 september 1970.
het laatste nummer verschijnt in september 1972.
Weekend-Orchidée

"Weekend-Orchidée; onafhankelijk weekblad voor het stadsgewest Roermond. Drukkerij Poell, Roermond, 1971-1972. Jrg. 1 (1971-1972). N.B.: - bij jaargang 1 (1971) ontbreken de nummers 7 en 8.

het eerste nummer verschijnt in oktober 1971.
het laatste nummer verschijnt in februari 1972.
Maas- en Roerpost

Maas- en Roerpost; weekblad voor Roermond en Gewest. Drukkerij Maas- en Roerpost, Roermond, 1971-heden.

Jrg. 1971-heden.
N.B.: - het eerste nummer verschijnt op 18 november 1971.
bij jaargang 1 (1971/1972) ontbreken de nummers 21, 26, 27 en 32.
de nummers en jaargangen na juli 1972 zijn niet aanwezig.
HET PELGRIMSBLAD

Het Pelgrimsblad van 1 mei 1927 t/m 1 dec. 1930.

HET LIMBURGS NIEUWSBLAD

Het Limburgs Nieuwsblad 1e jaargang nr. 1 t/m 50 - 1994-1995
Het Limburgs Nieuwsblad 2e jaargang nr. 51 t/m 103 - 1995
Het Limburgs Nieuwsblad 3e jaargang nr. 1 t/m 70 – 1996