Afval, natuur, groen en water

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Afval, natuur, groen en water

Afval, natuur, groen en water

Afval inzameling, milieupark en kringloopwarenhuis.

Alle informatie over de inzameling van afval, het milieupark, kringloopwarenhuis en vindt u in de rubriek afval:

Direct een melding doorgeven?

Veel meldingen kunt u direct online doorgeven, bijvoorbeeld meldingen over afvaldumpingen, zwerfafval en meldingen m.b.t. de afvalinzameling.

Natuur, groen en water

Bodembeheer en bodeminformatie

Milieuklachten

Direct online uw melding doorgeven. Bij de gemeente Roermond kunt u ook 24 uur per dag, zeven dagen per week milieuklachten melden. Milieuklachten kunnen betrekking hebben op hinder en overlast, veroorzaakt door bedrijven, en mogelijke (ernstige) verontreiniging van bodem, lucht en/of water. Daarnaast is het meldpunt ook bedoeld voor bedrijven die direct melding moeten maken van incidenten, ongevallen of andere ongewone zaken die zich binnen hun poorten voordoen.