Sociale voorzieningen

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen

Hieronder vindt u (verwijzingen naar) diverse sociale voorzieningen.

Sociale Zaken

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roermond heeft een eigen site:

Westrom, schakel tussen mens en werk

WestromVoor vijf gemeenten in Midden-Limburg, waaronder Roermond, voert Westrom diverse regelingen op het gebied van gesubsidieerde arbeid uit. De voornaamste regelingen, welke Westrom uitvoert, zijn: de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb). Westrom is daarnaast actief op het gebied van reïntegratie en sociale activering. Aan een groot aantal personen, die door allerlei omstandigheden (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, biedt Westrom passend werk.

Voedselbank Midden-Limburg in Roermond

Informatie over de Voedselbank vindt u op: www.voedselbankmiddenlimburg.nl

Kledingbank Limburg in Maasbracht

Informatie over de kledingbank vindt u op de website: www.kledingbank-limburg.nl

Maatschappelijk Netwerk Limburg

Maatschappelijk Netwerk Limburg helpt bij netwerken en samenwerken tussen maatschappelijke organisaties onderling en tussen andere organisaties, bedrijven, gemeenten, overheids- en/of onderwijsinstellingen.

Toeslagen.nl

Op de site kunt u terecht voor toeslagen zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag: www.toeslagen.nl