Zorg en gezondheid

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid

Hieronder vindt u meer informatie en verwijzingen naar informatie en instellingen met betrekking tot zorg en gezondheid.

Zorgteam in uw wijk

Heeft u vragen over uw gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen of overige dagelijkse dingen? Dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij uw huisarts, de maatschappelijk werker of het welzijnswerk. Maar u kunt uw vraag ook bespreken met het zorgteam bij u in de buurt.

Kijk op www.roermond.nl/zorgteam

WegWijZer Roermond

De website www.wegwijzerroermond.nl is een digitale vraagbaak voor alle inwoners van de gemeente Roermond. Bij de WegWijZer Roermond kunnen inwoners terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg, maar ook over opvoeding, financiën en vrijwilligerswerk.

Hart voor Roermond (AED's)

AED (automatische externe defibrillator) De gemeente Roermond streeft naar een dekkend netwerk voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Om dat te bereiken organiseert de gemeente Roermond in samenwerking met AmbulanceZorg Limburg Noord en de lokale EHBO verenigingen het project ‘Hart voor Roermond’.

Ziekenhuis en huisartsenpost

GGD Limburg-Noord

De GGD Limburg-Noord is de gezondheidsdienst van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. De afkorting GGD staat voor Gemeenschappelijke GezondheidsDienst. Onze kernactiviteit is het bevorderen van de gezondheid van de ruim 550.000 inwoners in de regio, met name door het tegengaan en vroegtijdig opsporen van ziekten (preventie). 

Bent u mantelzorger? Vraag dan een mantelzorgwaardering aan.

De gemeente Roermond vindt het werk van mantelzorgers erg belangrijk en wil mantelzorgers dan ook graag ondersteunen om hun taken als mantelzorger goed te kunnen blijven uitvoeren.

Anti discriminatie voorziening Limburg voor meldingen of hulp

Samen met 28 andere Limburgse gemeenten heeft de gemeente Roermond de anti discriminatie voorziening Limburg (ADV Limburg) ingesteld om gelijke behandeling te bevorderen. ADV Limburg is gespecialiseerd in discriminatieklachten en kan u meer vertellen over uw mogelijkheden. Lees meer: http://www.advlimburg.nl/.