Positieve gezondheid

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Zorg en gezondheid » Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid gaat niet over ziekte en zorg, maar gaat over gezondheid en gedrag. De uitgangspunten van positieve gezondheid sluit aan bij de principes van de transitie en transformatie in het sociale domein: eigen regie van burgers, veerkracht, zelf verantwoordelijkheid nemen, integraliteit, dichtbij de burger, ruimte voor professionals en participatie in de samenleving.

Momenteel zijn er ingrijpende veranderingen gaande in de zorg. De rode draad hierin is de omslag van denken in termen van ‘ziekte, zorg en afhankelijkheid’ naar ‘gezondheid, preventie, participatie en eigen kracht’. De rol van burgers, overheid, zorgverleners en verzekeraars verandert. Dit heeft consequenties voor de manier waarop de publieke gezondheidszorg georganiseerd wordt en een logisch samenhangend geheel is met de rest van de zorg. Daarnaast is het waarborgen van de betaalbaarheid van de zorg een andere doelstelling. Het creëren van nieuwe dwarsverbanden tussen maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en het domein van werk en inkomen maakt deel uit van de transformatie.

Positieve gezondheid is: “het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” (Huber, 2011).

De op verzoek van de gemeenteraad georganiseerde expertmeeting met ruim 70 deelnemers op 28 november 2016 was een eerste stap om te komen tot nieuw preventie- en gezondheidsbeleid. Meer hierover kunt u hier vinden. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier vinden. Hierna hebben er 3 gesprekstafels plaatsgevonden.Voor de gemeente Roermond zijn het hele waardevolle avonden geweest. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is weer verder verspreid en er is input opgehaald voor de nota die in juni ter vaststelling zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het verslag van deze gesprekstafels kunt u hier vinden. De presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn gehouden kunt u per spreker hier vinden: Machteld Huber, Carl Verheyen en Mieke Reynen.

Institute for Positive Health
Machteld Huber is de grondlegger van het concept positieve gezondheid. Ze heeft de stichting Institute for Positive Health (IPH) opgericht om de uitwerking van positieve gezondheid naar de praktijk en het dagelijks leven te bevorderen en ondersteunen. Meer informatie over dit concept en de stichting Institute for Positive Health (IPH) is te vinden op deze site.

Test uw positieve gezondheid
Op www.mijnpositievegezondheid.nl kunt u zelf een test doen naar uw eigen positieve gezondheid. Bij deze test wordt gebruik gemaakt van een gespreksinstrument. Er is een gespreksinstrument voor volwassenen en voor kinderen.

Expertmeeting

Meer informatie:
positievegezondheid@roermond.nl

Gezondheid in beeld

Beleidsadviezen

Gezondheid in sociaal domein

Nota Preventie- en Gezondheidsbeleid 2017-2021 Roermond