Driestruik en Breidberg

U bevindt zich hier: Ambtelijke organisatie » Natuur, Groen en Water » Natuurgebieden in de gemeente Roermond » Driestruik en Breidberg

Driestruik en Breidberg

Langs de Keulse Baan tussen de gevangenis Roerzicht en Melick ligt een klein maar fijn natuurgebied De Driestruik. De Driestruik bestaat uit kleine veldjes struikheide afgewisseld met stukken naald- en loofbos. De Breidberg heeft een meer open karakter en binnen het gebied wisselen bos, stuifduin, heide, grasland en een aantal poelen elkaar af.

Afbeelding BreidbergBeide gebieden zijn met elkaar verbonden via een groene zone en van daaruit via de Meer (ook een groene verbindingszone) langs de Keulse Baan met een derde natuurgebiedje: de Kastanjelaan. De gebieden en de verbindingszone herbergen een aantal zwaar beschermde soorten waarvan de belangrijkste toch wel de zandhagedis, rugstreeppad en knoflookpad zijn.

Speciaal voor de knoflookpad is bij Breidberg een deel van het terrein ingericht als leefgebied. Het vliegend hert is hier ook gezien. Om dit beschermde en grootste insect van Nederland te behouden, zijn er piramides van versnipperd eikenhout neergelegd, waarin het vliegend hert zijn eitjes kan leggen.

De komende jaren zal de potentie van de gebieden om uit te groeien tot groene, zij het schraal ingerichte, oases duidelijk uit de verf komen. In beide gebieden vindt begrazing plaats. Door natuurgebied de Breidberg loopt een natuurleerpad. De route is ongeveer vier kilometer lang.