Groenewoud

Groenewoud

Het landgoed ligt ten oosten van Swalmen en omvat tevens de Hout en het Wandelpark bij het zwembad. Door het gebied loopt de sterk meanderende Swalm met vele zand- en grindbanken, ondiepe snelstromende trajecten en traag stromende diepe binnenbochten. De diverse poelen in het gebied worden gevoed door grondwater en, bij hoge waterstanden, door de Swalm.

Afbeelding GroenewoudEr zijn eigenlijk twee verschillende natuurtypen te onderscheiden in dit rijke gebied. De sterk meanderende Swalm met haar elzenbroekbos en vogelkersessenbos. Het tweede type ligt in de hooggelegen schrale graslanden van de Hout. Deze zijn zeer interessant voor floraliefhebbers door de aanwezigheid van soorten als teunisbloem, zwarte toorts, hazenpootje en grasklokje. Ook de zwaar beschermde zandhagedis heeft hier zijn leefgebied op de schrale zuidhellingen. Op vogelgebied hoeft u niets tekort te komen. In het Groenewoud en het Wandelpark zijn de ijsvogel, kleine bonte specht, grote gele kwikstaart en appelvink vaste gasten.

In het gebied ligt een ringleiding; een 1000 meter lange watervoerende ring. Als er niets wordt gedaan, zal deze ring op den duur verlanden. Het is nu nog mogelijk om de loop te volgen via een wandelpad en knuppelbruggetjes.