Hammerveld-Oost

Hammerveld-Oost

Natuurgebied Hammerveld-Oost ligt vlakbij het centrum van Roermond, ingeklemd tussen de oevers van de Roer en de Hambeek. De natuur krijgt in dit gebied de ruimte om zichzelf te ontwikkelen.

Afbeelding van Hammerveld-OostHoe minder de mens hier ingrijpt, hoe aantrekkelijker het gebied wordt voor planten en dieren. Het is een eldorado voor insecten die overal beschutting vinden. De insecten trekken op hun beurt weer vogels aan. Het kleine gebied kent een grote variatie aan flora en fauna. Zowel aan water en moeras als aan droge situaties gebonden planten en dieren komen hier voor. Bekende dieren zijn de bever en het ijsvogeltje.

In het gebied (en tevens aan de overzijde van de Burgemeester Geuljanslaan langs Roer en Hambeek) is een natuur- en waterleerpad uitgezet. Het beginpunt ligt ter hoogte van de kantine van de hockeyclub en is te bereiken via de Burgemeester Geuljanslaan. Via een wandelroute van ± 3 km met in totaal 15 informatieborden krijgen wandelaars veel informatie over water en natuur in de Roerdelta en over de maatregelen die Waterschap Roer en Overmaas heeft genomen om inwoners tegen wateroverlast te beschermen. Langs het leerpad staan op diverse plaatsen houten beelden van dieren die in het gebied voorkomen. Deze beelden zijn met een kettingzaag gevormd door Roel van Wijlick. Een heerlijk stukje lopen en dan ook nog leren over natuur en water. Dat is dubbel genieten!