Hornergriend

Hornergriend

De Maasplas Hornergriend is via de Maasplas Hatenboer verbonden met de Maas. Deze plas biedt volop recreatieve mogelijkheden.

Afbeelding HornergriendDe open Maasplas Hornergriend is via de Maasplas Hatenboer met de Maas verbonden. Met een diepte tussen de 13 en 28 meter is de plas zeer geschikt om te recreëren. Diverse vormen van recreatie zijn hier mogelijk. Je kunt hier vissen en zwemmen (dagstrand tegen betaling). Tevens is er een jachthaven en vind je er diverse campings.

Aan de zuidkant kunt u bij warm weer paaiende vissen waarnemen. Regelmatig zijn er overvliegende ganzen te zien op zoek naar een beter foerageergebied in de buurt. Aan de noordkant van de plas ligt de Sint Jozefkapel. Op de muur van deze kapel is een plakkaat bevestigd waarop de hoogwaterstanden van diverse jaren zijn af te lezen. Bezichtiging van de kapel is mogelijk via de beheerder van de Stichting Rura.