Isabellegreend

Isabellegreend

In Merum op een schiereiland langs de Maas ligt het natuurontwikkelingsgebied Isabellegreend. Het gebied is vrij toegankelijk voor voetgangers en te bereiken via de Merumerbroekweg.

Afbeelding IsabellegreendIsabellegreend is vrij toegankelijk voor voetgangers en te bereiken via de Merumerbroekweg. Honden zijn daar vanwege het uitgevoerde begrazingsbeheer niet toegestaan. De bruine, toeristische informatiebordjes wijzen u de weg naar dit prachtige natuurgebied.

Het landschap is zodanig ontwikkeld met graslanden, ruigtes, bosjes, struiken en niveauverschillen dat u zich alleen waant, ook wanneer er nog andere wandelaars in het gebied aanwezig zijn. Bijzonder is de kleiige bult die vanaf de Maas prominent opvalt. Als u de bult van dichtbij bekijkt ziet u allemaal kleine holten. Vele insecten, waaronder zandbijtjes en graafwespen graven hier hun nesthol uit. In de kleibult broeden ook oeverzwaluwen.

Het gebied wordt begraasd door konikpaarden en gallowayrunderen. Door hun aanwezigheid zorgen zij voor variatie en structuur in de vegetatie en verhogen daarmee de natuurwaarde. Ook door het verspreiden van zaden, die aan de vacht blijven kleven, dragen zij hieraan bij. De hoge natuurwaarde wordt o.a. bereikt door de grote aantallen watervogels die er veelal van november tot maart overwinteren. Deze vogels zoeken 's nachts voedsel, o.a. op de Maas.