Melickerheide

Melickerheide

De Melickerheide maakt onderdeel uit van Nationaal Park De Meinweg

Afbeelding van MelickerheideDe naam doet vermoeden dat hier veel heide aanwezig is, maar dat is tegenwoordig nog nauwelijks te vinden. Het is een droog stuifzandgebied met stuifduinen. Het grootste deel is echter bebost.

Op dit moment zijn sommige stukken begroeid met één boomsoort van dezelfde leeftijd. Staatsbosbeheer streeft naar meer variatie in boomsoorten en leeftijd en meer dood hout. Het dode hout is voor veel insecten en vogels die in boomholtes broeden erg belangrijk. Verder zijn in het bos enkele poelen, een laagte en open stukken met een heideachtige vegetatie aanwezig.

Het gebied vormt een verbindingszone voor bijvoorbeeld soorten als de das en het wild zwijn. Via de Melickerheide kunt u naar andere delen van het Nationaal park de Meinweg wandelen of fietsen.