Oolderplas

Oolderplas

De Oolderplas ligt ten zuid-westen van het dorp Ool en is ontstaan door grindwinning. Het gebied heeft een open verbinding met de Maas en er wordt veel gerecreƫerd op en in het water.

Afbeelding OolderplasDe Oolderplas is een voor Limburgse begrippen enorm grote en diepe waterpartij (tot 32 meter diep). Vanwege deze diepte groeien er nauwelijks waterplanten. Dit in tegenstelling tot de oevers waar zich een gevarieerd landschap heeft ontwikkeld met allerlei typen grasland, verspreide bosjes, ruigtes en waterpartijen.

Op de plas overwinteren grote aantallen wintervogels en dit heeft een positieve invloed op de natuurwaarde. Ook de insectenrijkdom draagt hieraan bij. Het gebied wordt deels begraasd door grote grazers.