Spik

Spik

Spik is een klein maar fraai natuurgebied ten oosten van Roermond. Het vormt samen met de gebieden tussen Maalbroek, Straat en Kloosterweg een verbinding tussen de natuurgebieden Spickerbroek en Haambroek aan de noordzijde en Melickerveld aan de zuidzijde.

Afbeelding informatiebord SpikSpik is een ecologische verbindingszone: het verbindt diverse natuurgebiedjes met elkaar. Als u dit natuurgebiedje gaat bezoeken, dan zult u merken dat er geen wandelpaden zijn aangelegd. U mag hier vrij rondstruinen. Wel is er een tweetal korte wandelsuggesties aangeduid. Deze kunt u terugvinden op een informatiebord dat zich in het gebied bevindt. Ook wordt aangeraden om rekening te houden met de galloway-runderen die voor het beheer zorgen. Het doel hiervan is dat er een gevarieerd landschap ontstaat. Het Spik kenmerkt zich door bloemrijke graslanden, kleine stukjes bos en overgangsgebieden met struiken en ruigere kruiden. Dit zorgt er voor dat er een grote verscheidenheid is aan planten (o.a. vlasbek, moerasvergeetmenietje), insecten en vogels. En doordat het gebied aan de noord- en zuidzijde begrenst wordt door een sloot, komen er ook amfibieën voor.