Stadsweide

Stadsweide

Het natuurgebied Stadsweide ligt tussen het industrieterrein de Willem-Alexanderhaven, de wijk Leeuwen en de Maas. In het gebied streeft Staatsbosbeheer naar herstel van natuurlijke processen.

Afbeelding informatiebord bij StadsweideDe Maas stroomde vroeger op de huidige plaats van de Stadsweide, maar heeft zich in de loop van de tijd verlegd. De oude stroomgeul van de Maas wordt hersteld en zal dan een nevengeul van de huidige Maas worden.

Een nevengeul stroomt, in tegenstelling tot een hoogwatergeul, wel altijd mee met de Maas en zal dus ook altijd vol water staan. Door deze ontwikkeling herstellen natuurlijke processen zich gedeeltelijk. Te denken valt hierbij aan overstromingen, zandafzetting en erosie. Hierdoor wordt het uiteindelijk een zeer waardevol gebied met struweel en bos, afgewisseld met open vegetaties. Het hele gebied is toegankelijk.

In een deel van het gebied staat een indrukwekkende, monumentale populierenbeplanting. Er worden geen nieuwe populieren geplant zodra een oude reus omvalt. Het gebied herbergt twee plassen de Stille en de Sneppen en enkele waterloopjes. Zodra de nevengeul is aangelegd, is het gebied te kenmerken als een waterrijk en dynamisch rivierenlandschap. Stroomdalgraslanden, ruigtezones en ooibosvegetatie vormen dan de nieuwe natuur waar zowel mens als dier zich thuis voelen. Kortom; het wordt al met al een prachtig natuurgebied aan de rand van de stad. Niet uniek in Nederland, wel uniek voor Roermond.