Swalmdal

Swalmdal

Het totale stroomgebied van de Swalm beslaat circa 277 km² waarvan 26 km² in Nederland ligt. Ook van de lengte ligt maar een klein stukje in Nederland namelijk 12,2 km van de in totaal circa 43 km. De Swalm ontspringt ten oosten van Wegberg in Duitsland en mondt uit in de Maas iets ten noorden van Swalmen. Het is een van de weinige beken die nog natuurlijk door het landschap meandert. Het Swalmdal is aangewezen als Natura 2000 gebied.

Afbeelding SwalmdalDe plantengroei in het Swalmdal bestaat voor een belangrijk deel uit broekbossen; bosachtige vegetatie op laaggelegen drassig land. In een broekbos zijn els en wilg veel voorkomende bomen. Deze natte bossen hebben een hoge natuurwaarde. Het Nederlandse Swalmdal kenmerkt zich door de snelstromende, grotendeels vrij meanderende beek met, in sommige bochten, uitgesleten oevers van wel enkele meters hoog. Vooral na het opnieuw laten meanderen van de Swalm werden de diverse grondlagen weer goed zichtbaar in de steile wanden. Inmiddels hebben ijsvogeltjes hierin hun nesten gemaakt.

Het Swalmdal bezit een bijzondere rijkdom aan zoogdieren, vogels, amfibieën en vlinders. Zowel langs de Nederlandse en Duitse Swalm zijn inmiddels bevers waargenomen en u hoeft niet eens goed te zoeken om de sporen te zien.

Langs een gedeelte van de Swalm is een natuurpad aangelegd. Het begin van dit pad is aangegeven op een groot bord aan de Kroppestraat. Langs het pad staan op diverse plaatsen prachtige houten beelden van dieren die in het Swalmdal voorkomen. Deze beelden zijn met een kettingzaag uitgesneden door Roel van Wijlick. Op een klein bordje staat bij elk dier een summiere uitleg. Ook de zeggekorfslak is uitgebeeld omdat het diertje eigenlijk nooit te zien is en u zodoende toch een voorstelling van het beestje te geven.