Vuilbemden

Vuilbemden

Dit natuurgebiedje ligt ten noorden van Roermond tussen Leeuwen en Asselt in een oude Maasmeander. Door het moerassige karakter is het gebied wat minder goed toegankelijk. Wandelen rondom is wel mogelijk.

Afbeelding VuilbemdenDit natuurgebiedje ligt ten noorden van Roermond tussen Leeuwen en Asselt in een oude Maasmeander die deel uitmaakt van het winterbed van de Maas. Door het moerassige karakter is het gebied wat minder goed toegankelijk. Het gebied wordt geregeld bij hoogwater door de Maas overstroomd. Wandelen rondom is wel mogelijk. En de nabij gelegen Asseltse plassen bieden volop recreatiemogelijkheden.

De Vuilbemden bestaat voornamelijk uit een moerasbos en het wordt omsloten door beheers- en reservaatsgebieden. In de steilranden liggen diverse dassenburchten. De steilrand is op sommige plaatsen wel zes meter hoog en vormt de overgang naar het Maasterras. Uit de wand kwelt grondwater, met als gevolg een bijzonder gevarieerde natuur. Behalve diverse planten, kunt u er ook broedvogels, kikkers, padden en salamanders tegenkomen. Tenminste, als u niet bang bent voor natte voeten.