Een nieuw speel- en beweegbeleid

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Een nieuw speel- en beweegbeleid

Een nieuw speel- en beweegbeleid

06 sep

De gemeente Roermond gaat een nieuw speel- en beweegbeleidsplan en daarbij behorend uitvoeringsplan opstellen. In juni 2018 zijn we gestart met het betrekken van de belangrijkste doelgroepen om informatie op te halen: de kinderen zelf! Nu bent u aan de beurt om mee te denken en uw mening te geven!

Speelvoorziening Kampstraat Leeuwen

Inmiddels zijn we met een afvaardiging van nagenoeg alle scholen in Roermond de wijk in gegaan  hebben we met kinderwijkraden gesproken en zijn ook de skatende jongeren betrokken.

Maar daar houdt het nog niet op: we gaan door met participeren en willen ook u in deze fase betrekken! Alle inwoners van Roermond mogen nu hun mening en wensen kenbaar maken. Via een enquête en via een platform waarop alle speelvoorzieningen en –mogelijkheden beoordeeld kunnen worden. Daarnaast kunt u suggesties kenbaar maken voor locaties waar nog meer gespeeld wordt of waar u graag een speelvoorziening zou zien. 

Enquête

Behalve kinderen wil de gemeente ook jongeren, ouders en verzorgers raadplegen en betrekken. Om een goed beeld te krijgen van de huidige openbare speel- en beweegruimte wordt er onder andere door middel van een enquête geïnventariseerd hoe u de huidige speel- en beweegruimte in uw wijk gebruikt en ervaart. Maar ook wat u daarbij belangrijk vind en mogelijk uw wensen zijn.

Beoordeling speelvoorzieningen in Playadvisor

Naast deze algemene enquête is er een online platform gemaakt, PlayAdvisor. In PlayAdvisor ziet u de speel- en beweegvoorzieningen van de gemeente Roermond. Door te zoeken en te klikken op de voorzieningen vindt u informatie en beeldweergaves van de diverse voorziening die door de gemeente aangelegd zijn en beheerd worden.

PlayAdvisor is te vinden op: www.playadvisor.co/plaats/roermond  

Ook vindt u hier een enquête over de specifieke locatie en het gebruik ervan, en kunt u de voorziening beoordelen. De enquête is ook via deze volgende link te bereiken. Wij verzoeken u de enquête in te vullen en aan te geven wat u vindt van de huidige voorzieningen zodat wij een beeld krijgen van het gebruik én waardering van de diverse voorzieningen in uw wijk.
Een instructie om PlayAdvisor te gebruiken vindt u via deze link (PDF)

Suggesties voor locaties?
Geef ze aan in onze Interactieve ‘prikkaart’!

Naast het beeld dat u als bewoner hebt van de voorzieningen willen we ook graag achterhalen waar nog meer gespeeld of bewogen wordt in uw wijk. Of  waar kansen liggen of wensen zijn  in de bestaande openbare ruimte om iets met spelen of bewegen te doen. U als bewoner weet natuurlijk als geen ander waar in de wijk gespeeld en bewogen wordt.
Geef daarom eens aan ons aan waar nog meer gespeeld wordt door gebruik te maken van de openbare ruimte, of wat een goede alternatieve locatie voor een speelvoorziening met speeltoestellen zou zijn.

Om deze suggesties en aanvullingen in beeld te krijgen heeft de gemeente Roermond een het platform Playbase ingericht waarin u dit kan aangeven. Dit platform is te bereiken via de volgende link:

Heeft u hulp nodig bij het inprikken of weet u niet exact wat we graag van u willen weten?  Dan kunt u in deze kaartmodule rechtsboven klikken op ‘Help’. Daar staat aangeven welke stappen u moet doorlopen om een suggestie te kunnen inprikken. Daarnaast vindt u hier ook een toelichting op de opties die u kunt selecteren: Kijk hier voor de instructie Playbase (PDF).

Wij hopen op deze manier een volledig beeld te krijgen van de waarderingen van ons speel- en beweegareaal en de eventuele kansen en wensen voor het nieuwe speel- en beweegbeleid.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!