Gemeente Roermond daagt uit: zeg maar als u het beter kunt!

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Gemeente Roermond daagt uit: zeg maar als u het beter kunt!

Gemeente Roermond daagt uit: zeg maar als u het beter kunt!

20 jun

Inwoners mogen voortaan aangeven als zij vinden dat ze gemeentelijke taken anders en beter kunnen uitvoeren. Voor dit Roermondse ‘Right to Challenge’ (R²C) heeft het college van B&W de uitgangspunten vastgesteld.

De gemeente Roermond is de laatste jaren volop bezig om bewonersinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen. R²C – het recht om uit te dagen – is daarin een nieuwe stap. Daarbij gaat het om lokale voorzieningen en taken die de gemeente zelf uitvoert of uitbesteedt.

Wethouder Marianne Smitsmans: “We willen graag dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen stad. We voeren als gemeente veel taken uit, maar er zullen best dingen zijn die anderen misschien wel beter kunnen. Dus zeggen we als gemeente: kom maar op!”

Aanleiding is een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad waarin het college werd gevraagd het Right to Challenge verder te onderzoeken. Ook in het pas gepresenteerde Coalitieakkoord is afgesproken dit mogelijk te maken.

Uitgangspunten

Het R²C is zo breed mogelijk gehouden; vooraf zijn er geen beleidsterreinen uitgesloten. Uitgezonderd zijn wel de taken die exclusief zijn voorbehouden aan de lokale overheid. Denk bijvoorbeeld aan handhaving, vergunningen of de uitgifte van paspoorten. Verder mag de uitdaging niet meer geld kosten dan de gemeente daar nu al aan kwijt is. Ook moet aantoonbaar zijn dat het initiatief beter is dat de huidige uitvoering door de gemeente.
Combinaties van bewoners, zzp’ers en andere collectieven zijn mogelijk. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op begeleiding en ondersteuning vanuit de gemeente, net zoals dat nu ook mogelijk is bij gewone bewonersinitiatieven.

Besluitvorming

Toetsing van het initiatief gebeurt door een nog op te richten beoordelingscommissie. In die commissie zitten zowel enkele inwoners als medewerkers van de gemeente. Zij brengen advies uit aan het college van B&W, dat uiteindelijk besluit over de daadwerkelijke overdracht aan de initiatiefnemers.

Vervolgstappen

De uitgangspunten voor het Roermondse Right to Challenge zijn nu vastgesteld. Na de zomervakantie start een campagne, waarbij ook concrete voorbeelden vanuit andere gemeenten ter inspiratie worden meegegeven. Vanaf dat moment zijn initiatieven welkom. Dit en volgend jaar geldt als een experimenteerperiode; eind 2019 wordt bekeken of en hoe het werkt.

Heeft u nú al een idee? Ga dan naar de pagina ‘ik heb een idee’ en laat het ons weten!