Gemeente Roermond heeft huishoudboekje 2017 op orde

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Gemeente Roermond heeft huishoudboekje 2017 op orde

Gemeente Roermond heeft huishoudboekje 2017 op orde

07 jun

Over het jaar 2017 laat de jaarrekening van de Gemeente Roermond een (netto) positief resultaat zien van ruim een half miljoen euro. De jaarrekening 2017 wordt op 21 juni 2018 besproken door de commissies en op donderdag 5 juli 2018 door de gemeenteraad. Dit is de laatste verantwoording van het college over de periode 2014-2018.

Wethouder Frans Schreurs, portefeuillehouder financiën, is tevreden over het resultaat. “Na verwerking van alle inkomsten en uitgaven sluit de jaarrekening 2017 met een  (netto) positief resultaat van  559.000 euro.  Dit komt vooral omdat enkele activiteiten die in 2017 uitgevoerd zouden worden,  zijn doorgeschoven naar 2018. Daarmee worden ook de uitgaven doorgeschoven naar 2018. Daarom gaan wij aan de raad voorstellen om het overschot door te schuiven naar 2018 om deze activiteiten alsnog uit te voeren.”

Enkele belangrijke zaken uit de jaarrekening 2017

Aan de inkomstenkant is te zien dat de economische vooruitgang van eerdere jaren zich in 2017 heeft doorgezet. Dat betekent voor Roermond een daling van het aantal uitkeringen, een toenemende verkoop van bedrijfskavels en een toename van het aantal bedrijfsvestigingen.

In 2017 zijn weer stappen gezet bij de doorontwikkeling van de stad met het programma Vitale Stad, de ontwikkelingen rondom de Maasplassen en de aanpak op het gebied van veiligheid. Maar ook op het gebied van sport, cultuur en de veranderingen binnen zorg, jeugd en werk zijn goede resultaten bereikt. De uitbreiding van inzet van zorgteams over heel Roermond en het stimuleren van een gezondere leefstijl onder jongeren zijn daarvan voorbeelden.

Aantrekkelijk

Roermond blijft voor de burgers en bedrijven financieel gezien een aantrekkelijke gemeente . Wethouder Schreurs: “In vergelijking met andere gemeenten in de regio zijn de gemeentelijke lasten in Roermond nog steeds laag. Dat willen we graag zo  houden. Het is niet voor niks dat dit als uitgangspunt geformuleerd staat in het coalitieakkoord  ‘Roermond maken we samen’  van het nieuwe college.

Meer lezen

De jaarstukken voor de bespreking in de commissies en de gemeenteraad zijn gepubliceerd op www.roermond.nl/raad.