Kandidaat wethouders Gemeente Roermond

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Kandidaat wethouders Gemeente Roermond

Kandidaat wethouders Gemeente Roermond

25 apr

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart en het daar op volgende informatieproces is voortvarend gestart met de vorming van een nieuwe coalitie. GroenLinks, CDA, Demokraten Swalmen en D66 zijn met elkaar in overleg over de vorming van een nieuwe college.

Op dit moment is dit proces in de fase dat er duidelijkheid is over de kandidaat wethouders, die samen met de burgemeester het nieuwe college van burgemeester en wethouders gaan vormen. Op hoofdlijnen is overeenstemming bereikt over de wethoudersposten.

Marianne Smitsmans-Burhenne (GroenLinks) is kandidaat wethouder voor de portefeuille sociaal domein, communicatie en burgerparticipatie en locoburgemeester. Voor wat betreft de portefeuille economie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is Angely Waajen-Crins (CDA) de beoogd wethouder. De portefeuille financiën, sport, organisatie, grondzaken en eigendommen zal worden ingevuld door Frans Schreurs (Demokraten Swalmen). Ferdinand Pleyte (D66) is kandidaat wethouder voor de portefeuille onderwijs, cultuur en diversiteit. Rens Evers (GroenLinks) is de vijfde kandidaat wethouder met de portefeuille klimaat, wijken en infrastructuur.

Rens Evers is de enige nieuwe beoogd wethouder in dit college. Hij is op dit moment wethouder in de gemeente Onderbanken (portefeuille samenleving en leefbaarheid). Hij vervult deze functie nu vier jaar, na eerder acht jaar raadslid te zijn geweest in de gemeente Onderbanken.

Drie wethouders worden voor 1 fte aangesteld. Frans Schreurs en Ferdinand Pleyte zullen beiden voor 0.8 fte worden aangesteld.