Kinderen op pad voor nieuw speel- en beweegbeleid

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Kinderen op pad voor nieuw speel- en beweegbeleid

Kinderen op pad voor nieuw speel- en beweegbeleid

15 jun

Goede speel- en beweegvoorzieningen zorgen voor een leuke en gezonde leefomgeving. Hoe benutten we de openbare ruimte beter en haken we aan bij veranderingen en trends in spelen en bewegen? Dat gaat de gemeente Roermond vastleggen in het te actualiseren speel- en beweegbeleid. Daarvoor worden eerst de bestaande voorzieningen en het bestaande beleid tegen het licht gehouden. Dat gebeurt onder andere door de ervaringen van de belangrijkste gebruikers te benutten: de kinderen.

De wijken in

In samenwerking met de diverse basisscholen gaan vanaf 18 juni groepjes van acht kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 rondkijken in hun wijk. Begeleid door een gespecialiseerd bureau laten zij hun favoriete speelplek(ken) zien en vertellen ze wat ze vinden van de speel- en beweeg mogelijkheden in hun buurt.

Dit kunnen speelvoorzieningen met speeltoestellen zijn maar ook speel- en beweegprikkels in de overige openbare ruimte zoals bosjes, veldjes of andere objecten in de openbare ruimte. Dit wordt ook wel de informele speelruimte genoemd. Ook wordt aan kinderen gevraagd een enquête in te vullen en een tekening te maken van hun leefomgeving.

Wethouder Rens Evers (openbare ruimte) geeft samen met wethouder Marianne Smitsmans (sociaal domein) op dinsdag 19 juni het startschot van dit participatietraject door mee op pad te gaan met een groep kinderen. Wethouder Evers: “Wie kan ons beter vertellen waar en hoe er gespeeld wordt, dan de kinderen zelf? Zo krijgen we goed in beeld hoe de openbare ruimte voor spelen gebruikt wordt en hoe we dat kunnen verbeteren”. 

Enquête

Behalve kinderen gaat de gemeente ook jongeren, ouders en verzorgers raadplegen. Dat gebeurt onder andere via een digitale enquête die op korte termijn op de website van de gemeente Roermond zal worden gepubliceerd. Hierin kan iedereen aangeven wat zij vinden van het huidige speel- en beweeg aanbod en wat zij belangrijk vinden aan deze voorzieningen. Via de website en nieuwsbrief van de gemeente Roermond worden mensen uitgenodigd hun inbreng te geven.

Nieuwe beleidsvisie

Deze informatie wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de huidige speel- en beweegmogelijkheden in Roermond en de wensen van de doelgroepen. Op basis van onder andere deze informatie wordt een visie opgesteld voor de gehele gemeente.

Uitvoeringsplan: bewoners praten mee over invulling

Na vaststelling van deze visie gaan we opnieuw de wijken in. Er wordt dan samen met bewoners  bekeken hoe we hier het beste, binnen de nieuwe beleidskaders, in de wijken invulling aan kunnen geven. Dit wordt daarna uitgewerkt in een uitvoeringsplan.