Klanten heel tevreden over schuldhulpverlening in Roermond

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Klanten heel tevreden over schuldhulpverlening in Roermond

Klanten heel tevreden over schuldhulpverlening in Roermond

29 aug

De klanten van het Loket Schuldhulp in Roermond zijn over het algemeen heel tevreden over de dienstverlening door het loket. Dat blijkt uit het klantbelevingsonderzoek dat het externe bureau BMC heeft uitgevoerd. Als totaal rapportcijfer geven zij het loket een 8,2.

Ook al gaat het economisch voor de wind in Nederland, toch zijn er nog steeds veel mensen met financiële problemen en schulden. De gemeente heeft de plicht om goede schuldhulpverlening voor haar inwoners te regelen. Een klantbelevingsonderzoek moet duidelijk maken of dat lukt.

Op bijna alle punten scoort Roermond beter dan in 2014, toen dat de vorige keer werd onderzocht. Vier jaar geleden lag het totale rapportcijfer nog op 7,6; dat is nu met maar liefst 0,6 punten gestegen. Verder laat bijvoorbeeld ook de snelheid van informatievoorziening (van 7,5 naar 8,1) en de waardering van klantmanagers (van 7,7 naar 8,4) een flinke stijging zien. 94% van de respondenten zegt dat het loket genoeg doet om hen te helpen.

Natuurlijk komen er ook verbeterpunten naar voren. Zo vindt 16% van de respondenten dat er meer voorlichting gegeven zou kunnen worden en zegt 15% dat de telefonische bereikbaarheid beter kan.

Compliment voor medewerkers

Wethouder Marianne Smitsmans is zeer tevreden met de uitkomst van het onderzoek. “Een goede schuldhulpverlening is erg belangrijk voor Roermondenaren met financiële problemen en schulden. Ik ben dan ook trots dat onze dienstverlening zo goed gewaardeerd wordt en ik zie dat als een groot compliment voor onze medewerkers! Dit betekent echter niet dat we nu op onze lauweren gaan rusten. Wij blijven ons richten op verdere verbetering van de dienstverlening. Dit onderzoek helpt daarbij.”

Het onderzoek is eerder dit jaar uitgevoerd door onafhankelijk bureau BMC. 177 klanten die schuldhulpverlening krijgen hebben de vragenlijst ingevuld; een respons van 24%.  Daarnaast hebben de medewerkers van BMC 20 klanten telefonisch geïnterviewd en verdiepende vragen gesteld.