Midden-Limburgse samenwerking Leren en Werken officieel gestart

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Midden-Limburgse samenwerking Leren en Werken officieel gestart

Midden-Limburgse samenwerking Leren en Werken officieel gestart

13 mrt

Met de ondertekening van het jaarplan Leren en Werken is de samenwerking tussen Midden-Limburgse gemeenten, UWV, Citaverde en Gilde Opleidingen op het gebied van leren en werken officieel gestart. Deze samenwerking is gebundeld in het Servicepunt Leren en Werken.

Op 12 maart jl. heeft de Stuurgroepvergadering van het Servicepunt Leren en Werken plaatsgevonden. Hier stond het Jaarplan op de agenda. De voorzitter van de Stuurgroep (wethouder Gerard IJff)  en de bestuurders/vertegenwoordigers van de hierboven genoemde partijen hebben tijdens deze vergadering  hun handtekening gezet onder dit Jaarplan.

De vraag naar personeel bij de werkgever en de behoefte aan duurzaam inzetbaar (gediplomeerd) personeel is het uitgangspunt bij het ontwikkelen van leerwerkarrangementen. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van opleidingen die al regulier worden gefinancierd. Waar mogelijk worden publieke financieringsmiddelen ingezet zoals bijvoorbeeld scholingsvouchers.

Het Servicepunt Leren en Werken bundelt de kennis en dienstverlening van de deelnemende partijen en biedt tevens een adviesfunctie voor iedereen met een leer-werkvraag. Het Servicepunt werkt ook nauw samen met  het Werkgeversservicepunt  en Werk.kom (Publieke samenwerkingsverbanden in Midden Limburg op het gebied van werkgeversdienstverlening).

De arbeidsmarkt kenmerkt zich door een groeiende vraag naar flexibel inzetbare arbeidskrachten. De groeiende economie, automatisering en globalisering zijn allemaal invloeden die de vraag naar arbeidskrachten stuurt. Het bieden van arbeidsperspectief voor mensen in een kwetsbare positie is en blijft een voortdurend punt van aandacht.

Wethouder IJff: “Investering in kennis is noodzakelijk om snelle en complexe veranderingen op de arbeidsmarkt bij te houden en duurzame en flexibele inzetbaarheid te bevorderen. Een leven lang leren is nodig om een baan te vinden en te behouden.”

Stuur voor meer informatie een mail naar: middenlimburg@lerenenwerken.nl.

Samenwerking Leren en Werken