Schooluitval voorkomen door actie tegen spijbelen

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Schooluitval voorkomen door actie tegen spijbelen

Schooluitval voorkomen door actie tegen spijbelen

23 apr

Spijbelen is vaak het begin van schooluitval. Dat betekent dat leerlingen die (regelmatig) spijbelen, eerder hun opleiding niet afmaken dan leerlingen die dat niet doen. Om jongeren en ouders hiervan bewust te maken, houden gemeente en politie jaarlijks een ‘straatactie tegen spijbelen’.

Straatactie

Afgelopen week hebben politieagenten en leerplichtambtenaren in Roermond met 45 jongeren gesproken tijdens de actie. Het ging om jongeren van 18 jaar of jonger. Deze kwamen ze op dinsdagochtend tegen in de binnenstad, in het Retailpark en bij de supermarkt in Maasniel. Na het doorvragen, bleken er van deze 45 jongeren drie ongeoorloofd afwezig van school te zijn.

Helpen opleiding afmaken

Wethouder Ferdinand Pleyte is blij dat er dit jaar maar drie spijbelende leerlingen waren aangetroffen. Toch vindt hij het nodig om op deze manier om te gaan met spijbelen. “We merken dat ouders en jongeren zich te weinig realiseren dat spijbelen het begin van het einde kan zijn. Streng zijn op spijbelen is een van de manieren die kunnen helpen dat jongeren hun opleiding afmaken. Daarom maken we op straat leerlingen duidelijk dat we ongeoorloofd schoolverzuim niet accepteren en dat politie en gemeente hierin samenwerken.”

In gesprek

Zodra politie en leerplichtambtenaar een spijbelende leerling aantreffen, gaan ze eerst met deze leerling praten. Vervolgens wordt de leerling naar school teruggestuurd of gebracht. De leerplichtambtenaar gaat daarna nog een keer in gesprek met de betreffende jongere en vervolgens ook met diens ouders of verzorgers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de leerplicht en over wat er wel en niet mag bij schoolverzuim, raadpleeg dan onze website www.roermond.nl/socialezaken. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met medewerkers van ons Team Leerplicht telefoon 0475-359763.